О обуци

Овај курс Вам омогућава да на практичан и једноставан начин научите како да појачате свест о опасностима које вребају информационе системе, рачунаре и рачунарске мреже, научите како да препознате претње приликом коришћења е-мејла, упознате се са методама за превенцију претњи и сазнате како да постигнете исправно и ефикасно коришћење података који настају у пословним процесима са аспекта сигурности.

Курс се састоји од следећих модула:

1. Увод у информациону сигурност
2. Интернет и е-маил сигурност
3. Заштита информацијског система од унутрашњих и спољашњих напада
4. Коришћење информационих ресурса

Обука је намењена свима који желе да науче више о заштити података, како личних тако и пословних, како препознати и заштитити се од онлајн превара и опасности.

Почетак курса:

19.09.2021.

Котизација: 3,900.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

• Појачање свести о опасностима које вребају информационе системе, рачунаре и рачунарске мреже.
• Скретање пажње на вредности и важност пословних и приватних информација
• Препознавање и пријављивање претњи по информације и информационе системе

Лука Станковић

luka.stankovic@pks.rs