О обуци

08.10.- 11.12.2021. године, петком од 16.00 до 19.15, суботом од 9.30 до 14.30

Пословна академија ПКС организује специјалистичку обуку чији је циљ да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа.
У току обуке полазници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да добију образовање из пореске материје.
Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

ТЕМЕ:

 • Увод – Утицај пореског система Републике Србије на савремен начин пословања
 • Процесни прописи – Закон о пореском поступку и пореској администрацији/Закон о општем управном поступку (вођење другостепеног пореског поступка и тужба Управном суду)
 • Пореска контрола
 • Порез на додату вредност
 • Порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање
 • Порез на добит правних лица
 • Трансферне цене
 • Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
 • Уговори о избегавању двоструког опорезивања правних и физичких лица
 • Порези на имовину
 • Примена Закона о електронском фактурисању од 01.01.2022. године и Закона о фискализацији
 • Анализа финансијских извештаја са пореског аспекта

Програм обуке реализују:

 • предавачи/експерти из Министарства финансија:
 • Ирина Стевановић Гавровић,
 • мр Дејан Дабетић,
 • Љиљана Петровић,
 • Биљана Мирић Богдановић
 • др Весна Нешић заменик уредника „Рачуноводствена пракса“, Савез рачуновођа и ревизора Србије
 • др Добросав Миловановић – редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Члан радне групе за израду Закона о општем управном поступку
 • Снежана Матејић, порески саветникрадила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске и опште послове
 • Срђан Кнежевић, менаџер у Ernst & Young Србија
 • гостујући предавачи из Пореске управе

Почетак курса:

08.10.2021.

Котизација: 100,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Финансијским директорима, књиговођама, рачуновођама, пореским стручњацима и свима онима који у свом раду имају додир са порезима и пореским системом као и онима који желе да се специјализују за занимање пореског саветника.

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs