О обуци

Предавачи

Програм обуке реализују предавачи/експерти из Министарства финансија уз гостујуће предаваче из Пореске управе; Ирина Стевановић Гавровић, мр Дејан Дабетић, Љиљана Петровић, Биљана Мирић Богдановић, Снежана Матејић

01.10.- 04.12.2021. године, петком од 16.00 до 19.15, суботом од 9.30 до 14.30

Пословна академија ПКС организује специјалистичку обуку чији је циљ да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа.
У току обуке полазници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да добију образовање из пореске материје.
Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

ТЕМЕ:
• Увод – Утицај пореског система Републике Србије на савремен начин пословања
• Процесни прописи – Закон о пореском поступку и пореској администрацији / Закон о општем управном поступку
• Контрола пореског поступка
• Порез на додату вредност
• Порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање
• Порез на добит правних лица
• Трансферне цене
• Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
• Уговори о избегавању двоструког опорезивања правних и физичких лица
• Порези на имовину
• Примена Закона о електронском фактурисању од 01.01.2022. године и Закона о фискализацији
• Анализа финансијских извештаја са пореског аспекта

Почетак курса:

01.10.2021.

Котизација: 100,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Финансијским директорима, књиговођама, рачуновођама, пореским стручњацима и свима онима који у свом раду имају додир са порезима и пореским системом као и онима који желе да се специјализују за занимање пореског саветника.

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs