О обуци

Предавачи

Снежана Матејић, порески саветник; Радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске опште послове

Трајање обуке: Петодневна обука

20.11. (субота) од 09:30 до 14:30 часова,
24.11. (среда) од 15 до 20:05 часова,
25.11. (четвртак) од 15 до 20:05 часова,
26.11. (петак) од 15 до 20:05 часова,
27.11. (субота) од 09:30 до 14:30 часова

Циљ обуке је да полазници савладају обрачун пореских обавеза физичких и правних лица – резидената и нерезидената, пословање са Пореском управом, укључујући познавање законом предвиђених рокова за подношење обрачуна и уплата, као и датума доспећа пореских обавеза.

Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање звања Рачуновођа и Овлашћени рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 – професионално образовање и усавршавање рачуновођа.

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:
– објасне како функционише порески систем у земљи
– обрачунају порезе и доприносе физичких лица
– обрачунају порез на добит
– припреме обрачун пореза на капиталне добитке настале продајом имовине
– утврде и обрачунају порез на додату вредност
– утврде рокове за подношење пријава и измиривање обавеза
– обављају послове са Пореском управом, као и са клијентима на одговарајући начин

ТЕМЕ:
1. Порез на доходак грађана
2. Доприноси
3. Порез на добит предузећа
4. Порез на имовину
5. Акцизе
6. Порез на додату вредност
7. Админстративне таксе

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 19.11.2021. до краја дана.

Почетак курса:

20.11.2021.

Котизација: 22,500.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

• Свим полазницима који желе да савладају поступак утврђивања, обрачунавања и подношења пореских пријава за порез на доходак грађана, порез на добит предузећа, порез на додату вредност, акцизе и порез на имовину
• Лицима која желе да постану рачуновође или овлашћене рачуновође и припреме се за полагање испита за стицање звања
• Пореским директорима, пореским саветницима, шефовима рачуноводства, књиговођама и свима који желе да надограде постојеће знање из пореског система

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs