О обуци

Предавач

мр Катарина Ћендић, SNE при Европској агенцији за хемикалије, REACH консултант у Reach & Colours Italy, саветник у Министарству заштите животне средине и ПКС

Највећи изазов за привредне субјекте представља процес РЕГИСТРАЦИЈЕ у складу са REACH Уредбом. Овај тренинг ће вам омогућити да стекнете практично знање и одговорите на следећа питања:
Како се израђује досије за супстанцу у складу са REACH? Одакле почети?
Који су кораци у изради REACH досијеа?

Уколико извозите производе у ЕУ, неопходно је да знате како се одређује 0,1% (м/м) супстанце која изазива забринутост (SVHC) у производу.
Знање које стекнете ће вам омогућити да помогнете компанији да извезе хемикалије и производе у ЕУ.

На обуци ћемо размотрити конкретне примере из праксе и све што је потребно да знате како бисте испунили захтеве прописане REACH Уредбом.

ТЕМЕ:

• Који су кораци у изради REACH досијеа? Најчешће недоумице приликом процеса регистрације супстанци, мономера, интермедијера? Примери из праксе и проблеми.
• Идентификација супстанце. Супстанца, полимери, интермедијери.
• Размена података (data sharing) – како доћи до информација, примери из праксе и проблеми с којима се срећу компаније.
• Како применити правило 0,1 % м/м на производе? Примери из праксе.

Полазници добијају: Радни материјал, освежење на паузама и сертификат ПКС о завршеној обуци.

Почетак курса:

05.11.2020.

Котизација: 11,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Саветницима за хемикалије, предавачима и осталим заинтерсованим стручњацима, који примењују одредбе прописане REACH Уредбом у свакодневном раду.

Циљ обуке

Је да се саветницима за хемикалије, предавачима и осталим стручњацима, који примењују одредбе прописане REACH Уредбом у свакоднавном раду омогући стицање додатног практичног знања. Обука се изводи у виду радионице засноване на практичном раду на примерима у групама, у којима учесници самостално уз присуство и надзор ментора решавају конкретне проблеме за наведене теме.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs