О обуци

Предавач

Проф. др Милица Каличанин Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор Ванредни професор на Факултету за пословне студије и право Универзитета „Унион - Никола Тесла“ у Београду (ФПСП)

Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање професионалног звања Рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 професионално образовање и усавршавање рачуновођа.

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:
– објасне правила професионалног понашања у односу на релевантне етичке принципе и сходно томе спроведу процедуре ревизије
– утврде контролне циљеве и слабости рачуноводственог система које се прегледа
– процене ризик ревизије, припреме план ревизије и осмисле одговарајуће ревизорске процедуре
– спроведу одговарајуће процедуре ревизије у складу са планом ревизије и на основу правилно изабраног узорка
– изведу правилне закључке на основу резултата ревизорских тестова
– припреме нацрт извештаја ревизорског ангажмана

ТЕМЕ:
1. Пословно окружење
2. Оквир ревизије
3. Ревизорски кадрови
4. Планирање ревизије
5. Рачуноводствени системи и контроле
6. Ревизорски докази и узорковање
7. Спровођење ревизије
8. Ревизорски извештај

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 25.11. до краја дана

Почетак курса:

26.11.2021.

Котизација: 7,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Полазницима који желе да унапреде знања из области планирања и спровођења ревизорских процедура, лицима која желе да стекну звање рачуновође и припреме се за полагање испита.

Циљ обуке

је да полазници разумеју процес ревизије од фазе планирања до фазе извештавања и унапреде знања о техникама које се користе у току интерне и ексетрне ревизије.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs