О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

–  Снежана Матејић, порески и финансијски саветник

Радила у:

-Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево

-Јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске и опште послове

–  Славица Мирашевић, дипл.инг.орг.наука, стручњак за подршку апликацијама

Термин одржавања: уторак, 24. август од 10:00 до 15:30 часова

ТЕМЕ

 1. ОБАВЕЗА ПРИЈЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ОД 01. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ
 • Актуелности на порталу еФактура
 • Елементи еФактуре
 • Форма и начин доставе пратеће и друге документације
 • Нове обавезе субјеката јавног сектора од 01. јула 2022. године
 • Нове обавезе субјеката приватног сектора и добровољних корисника СЕФ-а од 01. јула 2022. године
 • Како извршити регистрацију приступа Систему електронских фактура – практичан рад на порталу Е – фактура
 • Шта значи регистровање примаоца електронских фактура по аутоматизму
 • Додела овлашћења од стране законског заступника и активости имаоца овлашћења
 • Непосредан приступ Систему електронских фактура путем корисничког интерфејса
 • Приступ Систему електронских фактура путем апликативног интерфејса
 • Елементи еФактуре
 • Форма и начин доставе пратеће и друге документације
 • Обавеза пријема електронских фактура
 • Статуси електронских фактура код примаоца- субјеката приватног сектора
 • Рокови пријема електронксих фактура
 • Преузимање улазних докумената из система електронских фактура
 • Регистрација фактура у ЦРФ
 • Регистрација новог администраторског корисника за компанију у ЦРФ-у
 • Плаћање корисника јавних средстава по профактури и начин издавања Е –фактуре у том случају
 • Исказивање средстава обезбеђења у електронској фактури
 • Обавеза одобравања авансних фактура као услов издавања коначног рачуна
 1. ПРАКТИЧАН ПРИКАЗ РЕГИСТРАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ПРИЈАВЉИВАЊЕ И РАД У СИСТЕМУ Е-ФАКТУРЕ
 • Практичан приказ регистрација на порталу за електронску идентификацију за коришћење услуга еУправе
 • Практичан приказ додељивања корисничких налога на порталу за електронску идентификацију:

-регистрацијом квалификованим електронским сертификатом

-регистрацијом корисничким именом и лозинком

 • Практичан приказ пријављивања на систем еФактура путем линка:

-квалификованим електронским сертификатом

-мобилним телефоном

-корисничким именом и лозинком

 • Логовање на одређену компанију, подешавање компаније од стране законског заступника и додавање нове компаније
 • Анализа командне табле – преглед основних елемената корисничког налога на систему е-фактура;
 • Додавање нових корисника од стране администратора тј. нових лица са овлашћењима
 • Улоге и нивои овлашћења корисника у систему еФактура
 • Подешавање докумената у систему еФактура (бројачи, префикси и суфикси у називу фактуре)
 • АПИ менаџмент – кључ за повезивање између два софтвера (пословног система компаније и система е-Фактура)
 • Креирање фактуре на порталу еФактура и осврт на учитавање xмл датотека по УБЛ 2.1 стандарду
 • Статуси појединачних улазних фактура
 • Статуси појединачних излазних фактура
 • Кораци за повезивање ЕРП-а са системом електронских фактура
 1. ОБАВЕЗА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ОБРАЧУНА ПДВ-а
 • Шта значи појам обавезног електронског евидентирања ПДВ-а
 • Ко је у обавези да врши електронско евидентирање ПДВ-а
 • Од када постоји обавеза електронског евидентирања ПДВ-а за субјекте јавног сектора, а од када за субјекте приватног сектора
 • Шта је предмет обавезног евидентирања ПДВ-а (приказ кроз примере)
 • Случајеви у којима не постоји обавеза евидентирања обрачуна ПДВ–а (приказ кроз примере)

 

Начин рада:

Интерактиван рад са полазницима. Обједињена пракса и теорија – објашњавање примене Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката и практичан рад на демо верзији еФактура

По завршетку овог семинара, полазник ће бити упознат са одредбама Закона о електронском фактурисању и подзаконским актима и практично оспособљен за приступ и рад на демо верзији еФактура

Почетак курса:

24.08.2022.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

ПРИВАТНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Циљ обуке

обука директора, руководилаца и запослених у свим делатностима ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА који су у обавези да примењују систем електронског фактурисања од 01.05.2022. године, да примају Е-фактуре и врше електронско обрачунавање ПДВ-а од 01.07.2022. године

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs