О обуци

Предавач

Љубомир Јовановић Дипломирани економиста Срђан Сладоје Дипломирани инжењер организационих наука

 

Како практично креирати извештаје за потребе доношења и спровођења одлука у компанијама?

Уз мноштво практичних примера, полазници ће научити самостално да креирају различите структуре најзначајнијих финансијских извештаја за потребе менаџмента и доношења пословних одлука.

Програм је намењен свима који желе да унапреде начине праћења резултата компаније: власницима, директорима, контролерима, менаџерима финансија, руководиоцима продаје, набавке и производње.

Програм је намењен свима који желе да унапреде начине праћења резултата компаније: власницима, директорима, контролерима, менаџерима финансија, руководиоцима продаје, набавке и производње.

Обука у најави

Котизација: 70,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ тренинга је да кроз комбинацију предавања, великог броја практичних вежби и практичних примера, полазници науче:
- Финансијски извештаји: биланс стања, биланс успеха, биланс токова готовине – поставке, користи и за шта су неопходни
- Како креирати систем извештавања у својој компанији
- Предуслове за систем извештавања у компанији
- Активности о чијим резултатима треба извештавати: инвестициона, финансијска, пословна
- Организациону шему и места трошка
- Анализу и дефинисање извора прихода и места трошка
- Потенцијални извори прихода: купци, производи или услуге, географска подручја, канали продаје, продавци…
- Матрични поглед контроле, праћења и анализирања пословања на месечном нивоу
- Дефинисање директних и индиректних расхода
- Расподелу индиректних расхода (оверхеад аспорптион)
- Дефинисање кључева за расподелу трошкова
- АБЦ анализу резултата и практични примери примене
- Дефинисање фиксних и варијабилних расхода
- Специфичности извештавања производње – производни трошкови и цена коштања
- Временска разграничења - нужност
- Политику интерних економских односа
- Анализу финансијских извештаја – основа