О обуци

Предавачи

Оливера Рајковић, Канцеларија за јавне набавке, руководилац Групе за финансијско-материјалне послове; Марија Марковић, дипл. екон.-мастер правник, виши саветник у ПКС за област јавних набавки, члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама

ТЕМЕ:

– Припремне радње за планирање јавних набавки за 2022. годину
– Веза финансијског плана и плана набавки
– Интерни акт
– План јавних набавки-садржај
– Начин одређивања предмета и процењене вредности јавних набавки
– Измене и допуне плана набавки
– Прагови до којих се закон не примењује – члан 27. ЗЈН-а
– Подела набавке у партије
– Специфичности планирања појединих поступака јавних набавки
– Истраживање тржишта
– Одговорност за преузете обавезе у складу са Законом о буџетском систему (чл. 54)
– Обавезе у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
– План јавних набавки на новом Порталу јавних набавки
– Услови за покретање поступка јавне набавке
– Евидентирање јавних набавки
– Извештавање о набавкама

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла најкасније до 24. новембра до краја дана.

Почетак курса:

06.12.2021.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Представницима јавних и секторских наручилаца

Циљ обуке

Обука се изводи кроз теоретски и практични део. Наручиоци ће имати прилику да се припреме за израду плана јавних набавки за 2022. годину као и да кроз практичан рад на Порталу јавних набавки виде како се исти припрема. Такође, имаће прилику да чују одговоре на најчешћа питања и дилеме из праксе.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs