О обуци

Предавач

Проф. др Драган Триван, Проф. др Милан Милошевић

 

 

ЈЕДИНСТВЕН СЕМИНАР АСОЦИЈАЦИЈЕ МЕНАЏЕРА КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЈУГОИСГТОЧНЕ ЕВРОПЕ (СЕЕЦСА) који се по први пут организује у Србији у партнерству са Српском Асоцијацијом Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и Пословном Академијом ПКС.

ТЕМЕ:
Са задатком унапређења стручног, привредног и друштвеног статуса безбедносне струке и менаџера корпоративне безбедности, као и стандардизације професије, програм едукације обухвата осам кључних подручја корпоративне безбедности по програму једнобразном за све земље чланице СЕЕЦСА (Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија):

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – др Дарија Ивандић Видовић
Модул 2: Управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић
Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности- Проф. др Дане Субашић
Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић
Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге – Проф. др Ирена Цајнер Мраовић
Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – Проф. др Драган Триван
Модул 7: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић
Модул 8: Леадерсхип и цоацхинг у корпоративној безбедности – Проф. др Жељко Мојсиловић

Целокупан програм обухвата 80 наставних часова и са полагањем испита траје једну школску годину (два семестра). Сваки појединачни модул траје 10 наставних часова, а предавања се организују петком и суботом, један модул месечно.
Да би полазник стекао сертификат СМКБ мора успешно савладати осам модула и положити завршни испит.
Полазник може уписати и издвојени модул и тада стиче уверење о успешно савладаном програму тог модула.
У зависности од броја полазника, за сваки модул постоји могућност организације In-house радионице.

Обука је намењена:

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране, обавештајне заједнице

Квалификованост за упис:

Најмање висока стручна спрема и радно искуство на пословима безбедности.
Кандидат не сме бити осуђиван за кривична или прекршајна дела која се негативно рефлектују на професију.
Потписана изјава прихватања Етичког кодекса менаџера корпоративне безбедности.

 

Цена комплетног програма:
180.000,00 динара по учеснику (без ПДВ)
Могућност плаћања на рате.

Цена појединачног модула:
30.000,00 динара по учеснику (без ПДВ)

Попуст од 15% за чланове САМКБ

 

 

Обука у најави

Котизација: 180,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ образовног програма je стручно оспособљавање менаџера корпоративне безбедности, те унапређење компетентности и квалитета рада менаџера корпоративне безбедности. Сертификат менаџмента корпоративне безбедности гарантује највиши професионални ниво и стручну способност менаџера. Послодавци и власници капитала имају гаранцију мањег ризика од непожељних импровизација и инцидената ако ангажују менаџера са сертификатом.