О обуци

ПРЕДАВАЧ:

проф. др Видан Марковић – експерт у домену управљања пројектима са посебним нагласком на управљање комплексним ИТ пројектима различитих типова, од традиционалних до агилних, великих обима, дугог трајања (више година), високих буџета и великих стратешких ризика.

У свом професионалном раду носио је одговорности пословних и ИТ трансформација сарађивајући са светским консултантским компанијама: McKinsey и Boston Consulting Group.

Др Марковић је водио компаније на местима члана Управе задуженог за организацију, дигиталну трансформацију и ИТ и генералног директора (DDOR UNIPOL-SAI, UNIQA, Zepter International).

Живео је и у Канади где је радио на развоју иновативних софтверских решења.

У својој академској каријери, која траје преко 20 година, предавао је на више факултета (ПМФ Нови Сад, ФТН Нови Сад, ФОН Београд, БК Универзитет, Универзитет Сингидунум)

Термин одржавања: од 16. новембра до 14. децембра, сваког четвртка од 12:00h до 17:30h

Како би реализација пројеката била што успешнија потребно је да сваки пројектни менаџер буде у сталном току са трендовима и да усавршава своја знања. У складу са тиме, за све професионалце у области управљања пројектима, Пословна академија ПКС организује петодневни курс који ће бити реализован кроз 30 часова наставе уз рад на студијама случаја. У наставку се можете информисати о темама које ће бити обрађиване, као и о циљевима обуке:

ТЕМЕ:

 • Управљање пројектима и управљање квалитетом
 • Дефиниција пројекта и основне особине управљања пројектима
 • Адаптивно управљање пројектима
 • Основне карактеристике „адаптивног“ управљања пројектима
 • Избор методологије за управљање прокетима
 • Контекст пословног окружења и његов утицај на избор методологије за управљање пројектима. Традиционалан, агилан и хибридни приступ
 • Финансијски параматери пројекта
 • Основе финансија за управљање пројектима, најчешће коришћене фин. мере (ROI, payback, NPV, IRR), cost benefit анализа, hard & soft трошкови, процена изводљивости пројекта, „feasibilitycheck list  у зависности од изабране методологије
 • Организација и комуникација
 • Типови организације компаније и утицај на успешно вођење пројеката, стејкхолдери на пројекту, управљање стејкхолдерима, пројектни „board“, ефективна комуникација, RAM и RACI дијаграми, избор медија за комуникацију у зависности од изабране методологије
 • Адаптивна улога функције пројектног менаџмента
 • Савремене методологије управљања пројектима (PMI, PRINCE2, APM, IPMA), провера методологије, успостављање методологије, функције и опције пројектног менаџмента, бенефиције и ризици у коришћењу методологије у зависности од пословног контекста (коришћење различитих колаборативних алата и дефинисање и праћење КПИ у зависности од избора методологије управљања пројектима)
 • Стратегијско управљање ризицима
 • Дефиниција и процена VUCA. Дефиниција стратешког ризика, идентификација, анализа и процена стратешких ризика, квалитативна и квантитативна анализа, укупни ризик пројекта
 • Управљање набавкама и уговорима
 • Планирање набавки, процес планирање набавке, дефинисање производа и услуге, регрутовање добављача, набавка или лизинг, структура документа за понуду, оцена понуде, типови уговора
 • Earned Value Management у традиционалним, агилним и хибридним окружењима
 • Процена статуса пројекта, дефиниција зарађене вредности (earned value), основни показатељи (PV, AC, EV), перформансе пројекта (CPI, SPI)
 • Обезбеђивање квалитета пројекта
 • Дефиниција квалитета, утицај регулативе на пројекте (SOH), управљање променама, конфигурација и контрола процеса
 • Утицај дигитализације, Cloud-first  архитектуре решења и ДевОпс процеса на управљање ИТ пројектима

 

Полазници добијају: радни материјал и сертификат ПКС о обављеној обуци

 

Почетак курса:

16.11.2023.

Котизација: 36.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23, мала сала на 2. спрату / могућност праћења путем вебинара

Коме је намењена ова обука?

-менаџерима пројеката и професионалцима различитих профила који већ имају искуства у раду на ИТ пројектима и суочавају се са ризицима у реализацији комплексних пројеката посебно у домену дигиталне трансформације, као и на пројектима са великим степеном почетне неодређености у спецификацији пројектног задатака у смислу обима, рокова, буџета и ризика

- кандидатима за будуће пројект менаџере

- ПМП кандидатима и ПМП појединцима који желе да одрже лиценцу

- свим појединцима у компанијама на које утичу пројекти које компанија реализује

Циљ обуке
 • Усавршавање знања из пројектног менаџмента у домену адаптивног управљања пројектима у зависности од контекста пословног домена као и специфичности пројектног задатка
 • Анализа специфичности планирања и реализације ИТ пројеката (SW и HW) у зависности од контекста пословног домена
 • Дефинисање очекиваног квалитета решења у традиционалном, агилном и хибридном приступу управљању пројектима
 • Разумевање утицаја реализације ИТ пројекта на процесе и организацију компаније

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs