О обуци

Предавач:

мср Марија Марковић, дипл. ек.

 • виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама и Измена и допуна Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу
 • буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки
 • дугогодишње практично искуство у области јавних набавки код наручиоца

Термин обуке: 17. април од 10:00 до 14:00 часова

ТЕМЕ:

 • Управљање корисницким налозима и подацима о организацији
 • Припрема и објављивање плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки
 • Припрема и објављивање поступка јавне набавке
 • Припрема и објављивање јавног позива и конкурсне документације са нагласком на најчешће грешке наручиоца
 • Критеријуми за доделу уговора
 • Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта
 • Питања и одговори
 • Објављивање одговора на захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересованих лица
 • Исправка поступка
 • Отварање понуда
 • Стручна оцена понуда
 • Комуникација наручиоца и понуђача након отварања понуда
 • Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о поступку
 • Одлука о додели уговора / обустави поступка
 • Захтев за заштиту права
 • Активности након пријема е-захтева за заштиту права
 • Решење и Одговор наручиоца у вези са захтевом за заштиту права

Након завршене обуке полазници стичу потребно практично знање и вештине у раду на Порталу јавних набавки.

Полазници добијају: презентацију предавача, као и сертификат ПКС о успешно завршеној обуци.

! Сви заинтересовани да похађају и обуку „Портал јавних набавки за ПОНУЂАЧЕ“  (18. априла) остварују право на попуст од 20% на укупан износ котизације

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања добићете путем мејла дан пре почетка обуке.

Почетак курса:

17.04.2024.

Котизација: 7,500.00 динара

без ПДВ

вебинар

Коме је намењена ова обука?

Запосленима на пословима јавних набавки код наручилаца

Циљ обуке

Полазници ће имати прилику да се упознају са функционалностима Портала јавних набавки које се односе на управљање корисничким налозима и организацијом, припрему и објаву плана јавних набавки укључујући и измене и допуне плана, припрему и објаву поступка јавне набавке, отварање и стручну оцену понуда, доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка, као и поступање након поднетог захтева за заштиту права.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs