О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

Урош Самарџија дипл. инж. маш., директор, е Одраз стручњак за GHG емисије и системе

Тања Линдел, пројект менаџер (Responsible Business Hub)

Ана Раичевић, секретар Удружења за металску и електро индустрију ПКС

 

Термин одржавања: 26. септембар 2024. године од 10:00 до 15:30 часова

 

У мају 2023. године Европска комисија је усвојила Уредбу о механизму прекограничног прилагођавања цене угљеника 2023/956 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), која се односи на одређену робу из следећих сектора: гвожђе/челик, алуминијум, цемент, вештачка ђубрива, електрична енергија и водоник. Прелазни период је започео 1. октобра 2023. године, док се пуна примена очекује од 1. јануара 2026. године.

Током прелазног периода компаније из ЕУ, увозници роба обухваћених CBAM уредбом (тзв. CBAM декларанти) имају обавезу да квартално извештавају Европску комисију о увезеној количини CBAM робе, укупним уграђеним директним и индиректним GHG емисијама и евентуалној цени угљеника плаћеној у земљи производње, док компаније ван ЕУ које производе и извозе у ЕУ ову робу морају да мере и израчунавају директне и индиректне емисије и о томе обавештавају своје партнере у ЕУ.

CBAM генерише потребу за поузданим подацима о емисијама дуж целог ланца снабдевања, што ће представљати значајан изазов за компаније које су под обавезом извештавања о уграђениим емисијама угљен-диоксида.

Теме:

  • Увод у климатске промене и основе декарбонизације
  • Веза CBAM са другим GHG иницијативама
  • CBAM – кључна питања и смернице, садржај, рокови, обавезе и одговорности
  • Методе за израчунавање специфичних уграђених емисија CО2
  • CBAM извештавање – садржај обрасца, извори података, функционалност
  • Израда једног примера CBAM извештаја

Радионица је интерактивног типа, односно нуди могућност постављања питања предавачима уз активан рад на попуњавању табела.

****неопходно je понети лаптоп за практичан рад током радионице****

Полазници добијају:

Радни материјал (презентације), освежење и сертификат о учешћу на обуци

Почетак курса:

26.09.2024.

Котизација: 12.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23/велика сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?
  • Компанијама којe су у обавези да приликом извоза своје робе у ЕУ свом партнеру/купцу у ЕУ доставе податке за CBAM извештај
  • Онима који желе да науче више о теми, независно од тога да ли подносе извештај или се припремају за израду извештаја
Циљ обуке

Стицање сазнања о основним принципима декарбонизације; упознавање са захтевима и обавезама за домаће компаније које проистичу из европског прописа CBAM; упознавање са садржајем препорученог обрасца CBAM извештаја, изворима података, начинима прорачуна и прикупљања података о емисијама угљеника, ради оспособљавања за самосталну припрему извештаја.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs