О обуци

Предавач

Александар Матић

Више од десет година искуства у држању тренинга на тему анализе података. Запослен у Привредној комори Србије као аналитичар података. Завршен Машински факултет у Београду, МБА студије на Бледу у Словенији и завршава мастер студије при Универзитету у Новом Саду

Термин одржавања: од 14 октобра до 24. децембра 2022. – петком од 16:00-19:15 и суботом од 09:30 до 14:30

Данас правовремене и квалитетне информације имају велику вредност, а давање смисла подацима којима располажемо утиче на доношење одлука и чини разлику између успешних и неуспешних компанија.

Аналитичари података су стручњаци за прикупљање, обраду, анализу и визуализацију пословних података. Њихов фокус је на повезивању више извора корпоративних података ради идентификовања трендова и утицаја пословних акција на пословне резултате.

Занимање аналитичара података захтева читав низ комплексних знања и вештина из различитих области као што су информационе технологије, базе података, економија као и познавање пословања и конкретне делатности која је предмет анализе.

Ова обука обухвата многе алате и технике прикупљања, обраде и представљања података као и њихово тумачење и креирање ефектне презентације информација добијених анализом података.

Тренинг се састоји из следећих целина/модула:

• Прикупљање и припрема података
У оквиру овог модула акценат је на изворима података, њиховом прикупљању и припреми
• Рад са базама података
У оквиру овог модула радићемо на креирању упита за манипулацију подацима из релационих база података (TSQL)
• Статистичка анализа података
Овај део је посвећен експлоаторној статистици и тестирању хипотеза
• Визуелизација и представљање података
Овде ћемо се бавити пре свега визуелним, али и другим начинима представљања података
• Тумачење резултата и креирање информација
Кроз ову целину бавићемо се интерпретацијом резултата и закључивањем на бази спроведене анализе
• Финални пројекат
Финални пројекат представљаће примену свих научених техника на конкретном примеру од почетка до краја

Обука се изводи кроз практични и теоретски део уз радионице засноване на практичном раду на примерима, при чему учесници самостално решавају конкретне проблеме за наведене теме:
• како прикупити и повезати локалне податке и податке са интернета
• како дефинисати кључне параметре за доношење одлука
• како искористити расположиве податке и припремити информације кроз алате и програме за обраду података
• како ефикасно конципирати презентацију и инкорпорирати са интерним подацима

Начин рада:
Целокупан рад је заснован на теоријским и пре свега практичним применама техника и алата за рад са подацима.
Обука ће се одвијати по моделу blended learning и комбиноваће рад у учионици и на даљину.
У току рада користиће се алати Excel, SQL Lite и R Studio

Почетак курса:

14.10.2022.

Котизација: 80,000.00 динара

без ПДВ

комбинована настава ВЕБИНАР/Привредна комора Србије, Београд, Кнеза Милоша 12, Сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Свима који желе да се баве анализом података или унапреде своје вештине прикупљања и обраде података, као и ефикасног извештавања: финансијским аналитичарима, запосленима у секторима финансија, рачуноводства, продаје и слично. За похађање тренинга потребно је познавање рада у Excel- u, креирање једноставних извештаја и графикона.

Циљ обуке

Је да се полазницима омогући стицање теоријског и практичног знања у прикупљању, обради, представљању и тумачењу података.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs