О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Зоран Марковић

 • У последњих 15 година активно припремио и реализовао преко 15 пројеката које је спровео у име РПК Ниш и Привредне коморе Србије. Ангажован за припрему, извођење и евалуацију тренинга на тему пројектног менаџмента, стратешког пројектног менаџмета, тендерских процедура, електронског пословања, електронског банкарства и др.
 • Радио као кључни стручњак за припрему буџета пројеката, тендерских процедура, евалуације пројеката. Као консултант за спровођење тендерских процедура ангажован на десетак пројеката које су спроводиле различите организације, локалне самоуправе и јавна предузећа широм Србије и региона
 • Аутор и коаутор више научних радова из области сигурности информационих технологија. Главни аутор књиге-уџбеника Project cycle management manual (2009-2010)

Термин одржавања: од 11. до 13. марта од 09:30 до 16:00 часова

С обзиром на данашњи изузетно убрзан, интегрални и глобални начин рада, могућност коришћења доступних програма и фондова Европске уније и међународног тржишта јавних набавки, представља значајан потенцијал за свако привредно друштво, јавно предузеће или невладину организацију.

Теме:

 1. Упознавање са фондовима ЕУ и презентација актуелних ЕУ програма
 2. Пројектни приступ решавању проблема и методологија за израду предлога пројеката
 3. Анализа заинтересованих страна
 4. Иницијализација пројекта и анализа проблема
 5. Припрема пројекта и превођење проблема у циљеве пројекта
 6. Логичка матрица пројекта и њена израда
 7. Конкурсна документација
 8. Увезивање логичке матрице са конкурсном документацијом
 9. Припрема пројекта, радни план, ресурси, практични рад
 10. Припрема пројекта, ресурси, практични рад
 11. Критеријуми за оцењивање предлога пројекта
 12. Примери добре праксе

 

Након ове обуке полазници ће бити у могућности да:

 1. Пронађу релевантни програм дефинисан у ЕУ програмима за ко-финансирање активности који су доступни за конкурисање у Србији
 2. Разумеју правила и критеријуме за учешће у програмима ЕУ
 3. Опишу жељени изазов, одаберу најбољу стратегију и припреме логичку матрицу неопходну за спровођење и реализацију пројекта
 4. У потпуности попуне неопходну и пропратну документацију за конкурисање пројектном идејом у циљу решавања дефинисаног проблема
 5. Упознају се са извештавањем и осталим неопходним правилима и процедурама неопходним за правдање неповратних средстава добијених од ЕУ

 

Поред ове обуке, у оквиру програма припреме ЕУ пројеката нудимо и следеће обуке:

 1. ПРИПРЕМА ЕУ ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДА БУЏЕТА ЗА ПРОЈЕКТЕ, 14.03.2024. (7 часова обуке – 8.400,00 рсд без ПДВ-а)
 1. ПРИПРЕМА ЕУ ПРОЈЕКАТА: ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕНДЕРСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ПО ПРАГ-у, 15.03.2024. (8 часова обуке – 11.000,00 рсд без ПДВ-а)

ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА својим полазницима нуди попуст од 10% за пријаву на две обуке или попуст од 15% за пријаву на све три обуке у оквиру програма припреме ЕУ пројеката

Почетак курса:

11.03.2024.

Котизација: 20.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23, мала сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Свима онима који припремају пројектне идеје за националне, међународне и ЕУ фондове, онима који су укључени у реализацију пројеката, као и онима који желе да се професионално развијају у области управљања пројектима

Циљ обуке

Циљ ове обуке је да полазници прођу кроз цео процес од развоја пројектне идеје, анализе, припреме, креирања и писања пројекта. Полазницима се нуде практична знања и вештине за примену одговарајућих методологија и матрица које се користе за структурирање пројектне идеје у одговарајућем формату.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs