О обуци

Оливера Рајковић, Канцеларија за јавне набавке

 • руководилац Групе за финансијско-материјалне послове

мср Марија Марковић, дипл. ек.

 • виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу
 • дугогодишње практично искуство у области јавних набавки код наручиоца
 • буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки

23.01.2024. године од 10.00 до 15.00 сати – ВЕБИНАР

ТЕМЕ:

 • Припремне радње за планирање јавних набавки за 2024. годину
 • Веза финансијског плана и плана набавки
 • Интерни акт
 • План јавних набавки – садржај и припрема на новом Порталу јавних набавки
 • Начин одређивања предмета и процењене вредности јавних набавки
 • Измене и допуне плана набавки
 • Прагови до којих се Закон не примењује – члан 27. ЗЈН-а
 • Подела набавке у партије
 • Специфичности планирања појединих поступака јавних набавки
 • Истраживање тржишта
 • Одговорност за преузете обавезе у складу са Законом о буџетском систему (чл. 54)
 • Обавезе у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
 • Услови за покретање поступка јавне набавке
 • Евидентирање јавних набавки
 • Извештавање о набавкама

Након завршене обуке полазници, поред Сертификата о успешно завршеној обуци, стичу и потребно практично знање и вештине:

 • које радње да предузму за успешно планирање за 2024. годину
 • како да припреме План јавних набавки за 2024. годину на Порталу јавних набавки
 • како да одреде процењену вредност јавних набавки
 • како да изврше истраживање тржишта
 • како ближе дефинисати начин планирања у интерном акту
 • како да План јавних набавки ускладе са Финансијским планом
 • како да евидентирају јавне набавке
 • како да извештавају о набавкама

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла дан пре почетка обуке

Почетак курса:

23.01.2024.

Котизација: 8.400,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Представницима јавних и секторских наручилаца који су посредно или непосредно укључени у процес планирања јавних набавки

Циљ обуке

Представници наручиоца који су укључени у послове планирања јавних набавки ће имати прилику да се припреме за израду плана јавних набавки за 2024. годину као и да сазнају како се исти припрема на Порталу јавних набавки.

Добиће одговоре на најчешћа питања и дилеме из праксе које наручиоци имају у процесу планирања.

Теме ће бити теоретски објашњене и приказане практично како се спроводе на Порталу јавних набавки.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs