О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Зоран Марковић

 • У последњих 15 година активно припремио и реализовао преко 15 пројеката које је спровео у име РПК Ниш и Привредне коморе Србије. Ангажован за припрему, извођење и евалуацију тренинга на тему пројектног менаџмента, стратешког пројектног менаџмета, тендерских процедура, електронског пословања, електронског банкарства и др.
 • Радио као кључни стручњак за припрему буџета пројеката, тендерских процедура, евалуације пројеката. Као консултант за спровођење тендерских процедура ангажован на десетак пројеката које су спроводиле различите организације, локалне самоуправе и јавна предузећа широм Србије и региона
 • Аутор и коаутор више научних радова из области сигурности информационих технологија. Главни аутор књиге-уџбеника Project cycle management manual (2009-2010)

С обзиром на данашњи изузетно убрзан, интегрални и глобални начин рада, могућност коришћења доступних програма и фондова Европске уније и међународног тржишта јавних набавки, представља значајан потенцијал за свако привредно друштво, јавно предузеће или невладину организацију.

Термин одржавања: 15. март од 9:30 до 16:30 часова

Теме:

 1. Упознавање са ПРАГ-ом, типовима процедура, коришћење ТЕД сервиса
 2. Планирање буџета и пана набавки
 3. Набавке услуга и средстава – тендерски досије за добра, услуге и радове
 4. Припрема тендерских понуда и карактеристике тендерских процедура, типских уговора, извештаја, разних пратећих процедура
 5. Евалуација тендера и коментари евалуације тендера

 

На овој обуци полазници ће бити у могућности да:

 • Користе ТЕД (Tenders Electronic Daily – Дневни електронски тендери), сервис ЕУ за објављивање расписаних јавних набавки
 • Упознају се са ПРАГ-ом, практичним водичем за процедуре уговарања за активности које финансира ЕУ
 • Идентификују врсте набавки и типове процедура
 • Упознају специфичности тендерских процедура за набавку услуга
 • Упознају специфичности тендерских процедура за набавку средстава (опреме, уређаја итд.)
 • Упознају специфичности тендерских процедура за извођење радова
 • Припреме документацију за појединачну тендерску процедуру, конкуретну процедуру и отворену процедуру
 • Упознају се с типским уговорима
 • Упознају се са карактеристикама процедуре ослобађања од ПДВ-а за донирана ЕУ средства
 • Добију савете за успешно конкурисање на јавне позиве и позиве који се спроводе у оквиру пројеката које финансира ЕУ

 

Поред ове обуке, у оквиру програма припреме ЕУ пројеката нудимо и следеће обуке:

 1. ПРИПРЕМА ЕУ ПРОЈЕКАТА И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ ПРЕМА ОДГОВАРАЈУЋИМ МАТРИЦАМА (ПЦМ И ЛФМ), 11-13.03.2024. (21 час обуке – 20.000,00 рсд плус ПДВ)
 1. ПРИПРЕМА ЕУ ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДА БУЏЕТА ЗА ПРОЈЕКТЕ, 14.03.2024. (7 часова обуке – 8.400,00 рсд плус ПДВ)

ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА својим полазницима нуди попуст од 10% за пријаву на две обуке или попуст од 15% за пријаву на све три обуке у оквиру програма припреме ЕУ пројеката

Почетак курса:

15.03.2024.

Котизација: 11.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23, мала сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Свима онима који припремају пројектне идеје за националне, међународне и ЕУ фондове, онима који су укључени у реализацију пројеката, као и онима који желе да се професионално развијају у области управљања пројектима

Циљ обуке

Циљ ове обуке је да се полазници упознају са правилима и свеобухватном документацијом која стоји на располагању, ради исправног и ефикасног расписивања тендерских процедура, као и у случају слања понуде на жељени тендер. Да би трошкови у спровођењу пројекта били легитимни, те прихваћени од стране ревизора или других финансијских контролора, неопходно је да и поступак спровођења тендера буде у складу са ПРАГ-ом, практичним водичем за коришћење средстава које донира ЕУ

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs