Образовање за боље пословање

Пословна академија ПКС основана је у марту 2018. године са циљем да својим пажљиво осмишљеним програмима свеобухватне и континуиране едукације одговори на све већу потребу запослених да унапреде постојећа и стекну нова, практична знања и вештине који ће им омогућити лични и професионални развој, стицање додатних лиценци, конкурентност на тржишту рада или покретање сопственог бизниса.

У сталној смо и непосредној комуникацији са компанијама, пратимо трендове, питања и изазове са којима се суочавају привредници и њихови запослени и у свом портфолију смо до сада развили и нудимо преко 50 образовних програма који трају од неколико дана до више месеци и покривају широк спектар области, почев од финансија и пореза, преко међународног пословања, менаџмента, компјутерских и комуникационих вештина, па све до маркетинга, безбедности и здравља на раду и курсева страних језика.

Наша мисија је да кроз пажљиво одабране и припремљене стручне обуке које држе искусни стручњаци са дугогодишњим искуством у предметној области омогућимо полазницима да стекну потребна знања, вештине и стручност за квалитетно обављање посла, чиме ће се смањити јаз између знања која су стечена формалним образовањем и захтева које пред запослене поставља конкретно радно место.

Свима који нису у могућности да уживо присуствују нашим обукама, нудимо могућност праћења путем вебинара, а у понуди имамо и онлајн обуке које су стално отворене и које се могу слушати у било које време.


Контакт

мр Мирјана Ковачевић

директор

тел: +381 11 33 04 539

е-пошта: mirjana.kovacevic@pks.rs

Марија Митровић Бошковић

самостални саветник за развој програма едукације

тел: +381 11 33 04 570

е-пошта: marija.boskovic@pks.rs

Слађана Обреновић

самостални саветник за реализацију програма едукације

тел: +381 11 41 49 421

е-пошта: sladjana.obrenovic@pks.rs

Јована Стаменковић

сарадник у организацији програма едукације

тел: +381 11 33 00 924

е-пошта: jovana.stamenkovic@pks.rs