Најважнији ресурс у компанијама данас су кадрови. Применљиво знање, развијене вештине и способности запослених су оно што успешну компанију разликује од неуспешне.
У складу са најбољим праксама у Европи и свету, Привредна комора Србије је основала Пословну академију, како би одговорила на:

  • растућу потребу запослених за краћим циклусима образовања,
  • растућу тражњу за стручним оспособљавањем и стицањем квалификација,
  • растућу тражњу за знањима које ће омогућити покретање сопственог бизниса.

Пословна академија ПКС ће кроз своје програме едукације омогућити запосленима да стекну потребна знања, вештине и стручност за квалитетно обављање посла, чиме ће се смањити јаз између знања која су стечена формалним образовањем и захтева које пред њих поставља конкретно радно место.
У понуди Пословне академије су теме (лекције) које појединачно узете могу да попуне део мозаика знања особе, а узете у целини заокружују знање о одређеној области.


Контакт

мр Мирјана Ковачевић

директор

тел: +381 11 33 04 539

е-пошта: mirjana.kovacevic@pks.rs

Марија Митровић Бошковић

самостални саветник за развој програма едукације

тел: +381 11 33 04 570

е-пошта: marija.boskovic@pks.rs

Слађана Обреновић

самостални саветник за реализацију програма едукације

тел: +381 11 41 49 421

е-пошта: sladjana.obrenovic@pks.rs