О обуци

Предавач

Драгиша Јовановић, специјалиста за безбедност

22., 23., 26., 27., 28. и 29. септембар 2022. године од 10:00 до 15:30

Пословна академија ПКС д.о.о. Београд је акредитована
за вршење стручне обуке решењем МУП 03.15.3
број:2/20 од 25.05.2020. године

Услови за похађање обуке:
– Најмање ССС спрема
– Пријава за стручну обуку
– Примена важећих епидемиолошких мера

Услови за добијање лиценце:
– држављанин Републике Србије
– пунолетно лице
– најмање средња стручна спрема
– лекарско уверење надлежне здравствене установе
– нема безбедносних сметњи
– успешно завршена обука

Више информација о обуци као и теме које обухвата можете добити преко линка: Детаљније о обуци

Почетак курса:

22.09.2022.

Котизација: 30,000.00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, 6 спрат

Коме је намењена ова обука?

Менаџерима безбедности и запосленима у организацијама
(привредна друштва, предузетници, јавна предузећа,
установе, институције, органи локалних самоуправа и др.) и
свим лицима који су заинтересовани за процену ризика и/ли
лиценцирање у складу са прописима који обавезују
организације на израду Акта о процени ризика у заштити лица,
имовине и пословања, доношење мера за поступање са
ризицима. (чл. 20 ст. 5 ЗПО) и израду Плана обезбеђења (чл. 20
ст. 6 ЗПО)

Циљ обуке

Припрема за полагање стручног испита ради стицања лиценце за послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и стицање вештина за рад у пракси према прописаној методологији у важећој верзији стандарда СРПС А.Л2.003:2017

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs