О обуци

ПРЕДАВАЧИ

проф. др Зоран Каличанин  MRICS RV

доктор економских наука

Професор на предмету Анализа пословања предузећа на Факултету за пословне студије и право Универзитета “Унион – Никола Тесла” у Београду. Дугогодишње искуство тим лидера на управљању пројектима реорганизације лица у НПЛ-у.

Лиценце: овлашћеног ревизора, проценитеља вредности непокретности и стечајног управника. Сертификати: члан је Royal institution of Chartered Surveyors (MRICS) са сертификатом RICS Registered Valuer (RV) за процену вредности капитала; сертификат овлашћеног интерног ревизора по програму КОР.

Милош Карајовић

овлашћени ревизор, мастер рачуноводство и ревизија

16 година искуства у ревизији различитих делатности. Искуство у рачуноводству и контролингу. Пружање широког спектра финансијских и пореских саветодавних услуга.

Термин одржавања обуке: 25. април од 10:00 до 16:00 часова

Теме:

  • Појмовно одређење и правни оквир трансферних цена у Србији
  • Начини идентификовања повезаних лица
  • Обвезници израде студије о трансферним ценама
  • Анализа упоредивости
  • Методе за проверу трансферних цена са практичним примерима
  • Фактори који утичу на избор методе
  • Утањена капитализација и принцип „ван дохвата руке“
  • Суштина трансакције и „фрауд“ трансакције
  • Садржај извештаја о трансферним ценама
  • Извори упоредивих података за израду студије и бенчмаркинг анализа
  • Исказивање трансферних цена у пореском билансу
  • Нове околности (Ковид, Pillar 2, CBC reporting)
  • Ревизорски аспект

 

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:

 • Препознају правни оквир за анализу трансферних цена у Србији
 • Идентификују повезана лица
 • Правилно обрачунају границу за израду извештаја о трансферним ценама у пуном и скраћеном облику
 • Разумеју везу пореског биланса, трансакција са повезаним лицима и студије о трансферним ценама
 • Ураде функционалну анализу у студији о трансферним ценама
 • Изаберу и примене одговарајуће методе за анализу трансферних цена
 • Правилно одреде тржишни распон када је то потребно у анализи трансферних цена
 • Препознају које податке треба да користе у анализи трансферних цена и где те податке могу пронаћи
 • Разумеју концепт позитивних и негативних разлика по основу прихода и расхода насталих у трансакцијама са повезаним лицима и њихов третман у утврђивању износа корекције пореске основице
 • Исправно искажу трансферне цене у прописаним обрасцима
 • Разумеју садржај студије о трансферним ценама

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.

Информацију о начину приступања предавању добићете путем мејла дан пре почетка обуке

Почетак курса:

25.04.2024.

Котизација: 8.400,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Пореским саветницима, финансијским консултантима, ревизорима и рачуновођама, запосленима у сектору финансија и рачуноводства у компанијама која имају велики број трансакција са повезаним лицима у земљи и иностранству

Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници стекну неопходна знања о формирању цена у трансакцијама са повезаним лицима, о изради студије о трансферним ценама и начинима како избећи могућност оспоравања реализованих трошкова или обрачуна додатних прихода

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs