О обуци

ПРЕДАВАЧИ

проф. др Зоран Каличанин  MRICS RV

доктор економских наука

Професор на предмету Анализа пословања предузећа на Факултету за пословне студије и право Универзитета “Унион – Никола Тесла” у Београду. Дугогодишње искуство тим лидера на управљању пројектима реорганизације лица у НПЛ-у.

Лиценце: овлашћеног ревизора, проценитеља вредности непокретности и стечајног управника. Сертификати: члан је Royal institution of Chartered Surveyors (MRICS) са сертификатом RICS Registered Valuer (RV) за процену вредности капитала; сертификат овлашћеног интерног ревизора по програму КОР.

мастер Милош Карајовић

овлашћени ревизор, мастер рачуноводство и ревизија.

15 година искуства у ревизији различитих делатности. Искуство у рачуноводству и контролингу. Пружање широког спектра финансијских и пореских саветодавних услуга.

Време одржавања обуке: 10h – 17h

Теме:

 • Појмовно одређење и правни оквир о трансферним ценама у Србији
 • Начини идентификовања повезаних лица
 • Порески биланс и трансакције са повезаним ентитетима
 • Финансијске и комерцијалне трансакције
 • Фрод трансакције
 • Идентификовање капитализације стечене из финансијских трансакција са повезаним ентитетима
 • Ко има обавезу израде студије о трансферним ценама
 • Избор методе за израду студије о трансферним ценама
 • Анализа трансакција и фактори упоредивости са тржишта
 • Начини за налажење упоредивих података за израду студије о трансферним ценама
 • Могућности коришћења дозвољених пореских умањења и исправка пореске основице због трансферних цена
 • Студија случаја

 

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:

 • Препознају пореске ризике по основу трансакција са повезаним лицима
 • Препознају правни оквир за анализу трансферних цена у Србији
 • Идентификују повезана лица
 • Правилно обрачунају границу за израду пуне и скраћене студије о трансферним ценама
 • Разумеју везу пореског биланса, трансакција са повезаним лицима и студије о трансферним ценама
 • Ураде функционалну анализу у студији о трансферним ценама
 • Изаберу и примене одговарајуће методе за анализу трансферних цена
 • Правилно одреде тржишни распон када је то потребно у анализи трансферних цена
 • Препознају које податке треба да користе у анализи трансферних цена и где те податке могу пронаћи
 • Разумеју концепт позитивних и негативних разлика по основу прихода и расхода насталих у трансакцијама са повезаним лицима и њихов третман у утврђивању износа корекције пореске основице
 • Разумеју садржај студије о трансферним ценама

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.

Информацију о начину приступања добићете путем мејла 06.06.2022. до краја дана

Почетак курса:

07.06.2022.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Пореским саветницима, финансијским консултантима, ревизорима и рачуновођама, запосленима у сектору финансија и рачуноводства у компанијама која имају велики број трансакција са повезаним лицима у земљи и иностранству

Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници стекну неопходна знања о формирању цена у трансакцијама са повезаним лицима, о изради студије о трансферним ценама и начинима како избећи могућност оспоравања реализованих трошкова или обрачуна додатних прихода

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs