О обуци

 

ПРЕДАВАЧ:

Гордана Пејовић, PhD
руководилац сектора ENVI/Auditing & Compliance
SGS Београд

Током обуке полазници ће имати прилику да се упознају са основним концептима одрживог пословања, што укључује сесије о важећим регулаторним захтевима, стандардима о извештавању, али и дефинисању стратегије за примену концепта одрживости у оквиру редовног пословања компаније.

Теме:

  1. Основни појмови и дефиниције
  2. Потреба за одрживим пословањем – интерни и екстерни покретачи
  3. Регулаторни оквири и захтеви за имплементацију одрживости и ESG критеријума у пословању
  4. Међународни стандарди за извештавање о одрживости (GRI, SASB, ESRS стандарди, UN SDG)
  5. Идентификација и процена материјалних тема, матрикс материјалности
  6. Стратегија имплементације одрживог пословања у опште пословање компаније

Термин одржавања: 15. април од 09:30 до 15:00

Обука је конципирана као комбинација теоријских сесија и практичних радионица током којих се разматрају позитивни примери из праксе (извештавање о одрживости водећих компанија у свету).

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама, сертификат ПКС о одслушаном семинару

Почетак курса:

15.04.2024.

Котизација: 12.000,00 динара

без ПДВ

комбинована настава (могућност праћења у учионици или као вебинар)

Коме је намењена ова обука?

Обука је намењена највишем руководству компанија, лицима одговорним за одрживо пословање и извештавање у компанији, руководиоцима квалитета, као и осталим позицијама у компанији које утичу или доприносе одрживом пословању.

 

Циљ обуке

Након ове обуке полазници ће бити у могућности да:

  • Разумеју шта је ESG, као и значај одрживог пословања ESG концепта
  • Препознају ESG ризике и могућности повезане са приликама и изазовима
  • Разумеју релевантне међународне и националне прописе који налажу спровођење ESG концепта, као и стандарде за утврђивање материјалних тема и процес извештавања
  • Разумеју вредност интеграције ESG у њихов пословни модел, као и могуће користи као што су побољшане финансијске перформансе, унапређена репутација и приступ новим тржиштима

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs