О обуци

Предавачи:

 • Снежана Карановић Министарство финансија, помоћник министра за Сектор за царински систем и политику
 • Надица Пантовић – Министарство финансија, начелник Одељења за царинску политику у Сектору за царински систем и политику

Дводневна обука: 16. и 17. новембар од 09:30 до 15:00 часова

Теме:

ДАН 1. Царински поступак и царинске формалности

 • Основни појмови дефинисани Царинским законом
 • Права и обавезе лица у вези са царинским прописима и царинско заступање
 • Одлуке које се односе на примену царинских прописа
 • Овлашћени привредни субјект (АЕОЦ и АЕОС, појам, критеријуми за одобравање статуса,…)
 • Царински дуг и обезбеђење за плаћање царинског дуга
 • Плаћање износа увозних или извозних дажбина
 • Допремање робе у царинско подручје
 • Привремени смештај робе
 • Стављање робе у слободан промет и ослобођење од плаћања увозних дажбина
 • Посебни поступци: поступци транзита – спољни и унутрашњи
 • Посебни поступци: поступци смештаја – царинско складиште и слободне зоне
 • Посебни поступци: привремени увоз
 • Посебни поступци: поступци оплемењивања – активно и пасивно
 • Изношење робе из царинског подручја РС
 • Царинске повластице
 • Царински поступак у путничком промету
 • Остале одредбе ЦЗ

ДАН 2. – Царине и царинска политика

 • Царина (појам, улога, врсте и подела)
 • Ефекти царине –  на производњу и конкурентност на домаћем и страном тржишту
 • Царинска тарифа (појам, основна правила за примењивање, структура тарифне ознаке)
 • Номенклатура производа и сврставање робе по Царинској тарифи
 • Хармонизовани систем назива и шифарских ознака роба Светске царинске организације (ХС конвенција) – ХС2022
 • Комбинована номенклатура ЕУ – ЦН2024
 • Национална Царинска тарифа РС за 2024. годину
 • Преференцијалне стопе царине у оквиру важећих споразума о слободној трговини и правила о пореклу робе
 • Нови споразуми о слободној трговини
 • Остале царинске дажбине (сезонска стопе царине, посебне дажбине)
 • Посебни институти у Царинском закону који се односе на аутономне трговинске мере којима се предвиђа смањење или изузимање од плаћања царинских дажбина, квоте, обавезујућа обавештења (ООС, ООП) и др.

 

Поред ове обуке, у оквиру програма за спољну трговину нудимо и следеће обуке:

-СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ – Документација и рачуноводствени аспект, 07.11. и 08.11.2023.

ПОРЕСКИ АСПЕКТИ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА, 27.11 и 28.11.2023.

! ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА својим полазницима нуди попуст од 10% за полазнике две обуке или попуст од 15% за полазнике све три обуке из области спољнотрговинског пословања.

Почетак курса:

16.11.2023.

Котизација: 16.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?
 • менаџерима у спољној трговини и финансијама
 • рачуновођама
 • запосленима у компанијама које се баве увозом и извозом
 • осталим лицима која желе да прошире своја знања у области спољне трговине, царина и царинског поступка
Циљ обуке

Циљ обуке је упознавање привредника са најважнијим појмовима/институтима у вези са царинским поступцима и формалностима у складу са Царинским законом и пратећим подзаконским актима.

Познавањем и правилном применом ових прописа полазници могу значајно унапредити своје пословање пословање, посебно у области поједностављених царинских поступака и царинских повластица.

У другом делу биће додатно појашњени кључни елементи царинске политике: номенклатура Царинске тарифе, примена царинских дажбина (стопе царине, посебне дажбине и сезонске царинске стопе) и могућности снижења или изузимања од плаћања истих.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs