О обуци

Предавач:

мср Марија Марковић, дипл. ек.

 • виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама и Измена и допуна Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу
 • буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки
 • дугогодишње практично искуство у области јавних набавки код наручиоца

Термин обуке: 18. април од 10:00 до 14:00 сати

ТЕМЕ:

 • Управљање корисничким налозима и подацима о организацији
 • Претраживање на Порталу јавних набавки и преузимање конкурсне документације
 • Претраживање планова јавних набавки
 • Претраживање поступака јавних набавки и спремање фаворита
 • Креирање филтера за информације о јавним набавкама и плановима јавних набавки
 • Преузимање конкурсне документације
 • Питања и одговори
 • Упућивање захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са документацијом о набавци
 • Припрема и подношење електронске понуде
 • Припрема и подношење понуде
 • Формирање групе понуђача и подношење понуде у име групе понуђача
 • Припрема изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
 • Измена, допуна и опозив е-понуде
 • Отварање понуда и стручна оцена понуда из угла понуђача
 • Отварање понуда из угла понуђача
 • Комуникација наручиоца и понуђача након отварања понуда
 • Подношење захтева за увид у документацију и увид у понуде других понуђача
 • Уговор о јавној набавци
 • Поступак подношења е-захтева за заштиту права
 • Подношење е-Захтева
 • Пуномоћник у поступку
 • Допуна е-Захтева и одустанак од е-Захтева
 • Изјашњење о наставку поступка, Жалба против Решења наручиоца и мишљење у вези са одговором наручиоца

Полазници добијају: презентацију предавача, као и сертификат ПКС о успешно завршеној обуци.

! Сви заинтересовани да похађају и обуку „Портал јавних набавки за НАРУЧИОЦЕ“  (17. априла) остварују право на попуст од 20% на укупан износ котизације

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања добићете путем мејла дан пре почетка обуке.

Почетак курса:

18.04.2024.

Котизација: 7,500.00 динара

без ПДВ

вебинар

Коме је намењена ова обука?

понуђачима који учествују у поступцима јавних набавки или  заинтересованим привредним субјектима који желе да дођу до нових послова учествовањем у поступцима јавних набавки, а посебно малим и средњим предузећима који желе да искористе свој потенцијал и прошире пословање са јавним сектором

Циљ обуке

Полазници ће имати прилику да сазнају на који начин могу да пронађу поступке јавних набавки у којима желе да поднеси понуду, како да поднесу понуду путем Портала јавних набавки и дођу до уговора о јавној набавци, као и како да зашите своја права у поступцима јавних набавки.

Учесницима ће бити указано на уочене грешке понуђача приликом рада на Порталу и дати корисни савети за законито поступање и правилну примену Портала.

Након завршене обуке полазници стичу потребно  практично  знање и вештине у раду на Порталу јавних набавки.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs