О обуци

24.03 – 16.04.2022. године, четвртак и петак 17.00 – 20.15 и суботом 10.00 – 15.00

ПРЕДАВАЧИ
Предавања ће држати тим стручњака за заштиту права интелектуалне својине, кога чине адвокати, заступници за интелектуалну својину и европски патентни заступници, као и гостујући предавачи из Завода за интелектуалну својину.

МСА ИП – Милојевић, Секулић & Ассоциатес, адвокатска канцеларија специјализована за заштиту права интелектуалне својине

Славенка Гаврић Чуквас, адвокат и Заступник за интелектуалну својину

Зоран Драгојевић, стручњак за дизајн и ознаке географског порекла

Гостујући предавачи из Завода за интелектуалну својину:
Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за едукацију и информисање
Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику у Сектору за патенте

Пословна академија ПКС организује специјалистичку обуку чији је циљ да, кроз укупно 55 часова интензивног интерактивног рада, полазници стекну знања и вештине потребне за рад на практичној примени прописа из области заштите интелектуалне својине.

Обука обухвата 6 модула и полазници могу похађати модуле појединачно или све заједно, а како би заокружили знање из ове области.

МОДУЛИ:

Увод у право интелектуалне својине

(2 часа – онлине материјал, за полазнике целокупне обуке)

 

1.Патенти (24.03 – 26.03.2022. –  15 часова)

 • Основи патентног права
 • Европски патент
 • Национални и регионални системи за заштиту патената
 • ПЦТ процедура
 • Валидације Европског патента, Одржавање патента
 • Стратегије подношења пријава патената
 • Коришћење база и алата за претраживање патентне документације (ЊИПО, ЕПО и национални регистри)
 • Студија случаја

2. Дизајн (31.03 – 01.04.2022. –  7 часова)

 • Увод у дизајн и национални систем заштите
 • Регионални и међународни системи заштите
 • Стратегије подношења пријава дизајна
 • Студија случаја

3. Ауторско право (02.04.2022. –  6 часова)

 • Увод у ауторско право
 • Заштита софтвера, студије случаја

4. Интернет право и заштита интелектуалне својине (06.04 – 07.04.2022. – 8 часова)

 • Заштита права интелектуалне својине на интернету
 • Називи интернет домена и заштита права интелектуалне својине

5.Географска ознака (09.04.2022. – 4 часа)

 • Поступак и значај заштите

6. Жигови (14.04 – 16.04.2022. –  13 часова)

 • Основи жиговног права
 • Решерш жига
 • Национални и међународни систем за заштиту жига
 • Регионални системи за заштиту жига
 • Стратегије подношења пријава жига
 • Студија случаја – поступак пред Заводом
 • Утицај праксе ЕУИПО и судова ЕУ на развој жиговног права и праксе завода
 • Студија случаја – поступак пред судом

Почетак курса:

24.03.2022.

Котизација: 45,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Адвокатима, правницима, продајним менаџерима, увозницима, заступницима страних брендова (жигови и интернет право), инжењерима (патенти), дизајнерима, ИТ стручњацима (ауторско дело), запосленима у организацијама за колективно остваривање ауторских права, произвођачима домаћих производа (географска ознака) и свима који желе да стекну свеобухватно и применљиво знање из заштите права интелектуалне својине.

Циљ обуке

Марија Митровић-Бошковић

011/3304570 marija.boskovic@pks.rs