О обуци

Од 07. октобра до 05. новембра 2022. године, петком од 17:00 и суботом од 10:00 часова

ПРЕДАВАЧИ
Предавања ће држати тим стручњака за заштиту права интелектуалне својине, кога чине адвокати, заступници за интелектуалну својину и европски патентни заступници, као и гостујући предавачи из Завода за интелектуалну својину.

МСА ИП – Милојевић, Секулић & Ассоциатес, адвокатска канцеларија специјализована за заштиту права интелектуалне својине

Зоран Драгојевић, стручњак за дизајн и ознаке географског порекла

Гостујући предавачи из Завода за интелектуалну својину:
Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за едукацију и информисање
Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику у Сектору за патенте

Пословна академија ПКС организује специјалистичку обуку чији је циљ да, кроз укупно 54 часа интензивног интерактивног рада, полазници стекну знања и вештине потребне за рад на практичној примени прописа из области заштите интелектуалне својине.

Обука обухвата 6 модула и полазници могу похађати модуле појединачно или све заједно, а како би заокружили знање из ове области.

МОДУЛИ:

 • Увод у право интелектуалне својине (2 часа – онлајн материјал, за полазнике целокупне обуке)

1.Жигови (07.10. и 08.10.2022. – петак и субота- 10 часова)

 • Основи жиговног права
 • Решерш жига
 • Национални и међународни систем за заштиту жига
 • Регионални системи за заштиту жига
 • Стратегије подношења пријава жига
 • Студија случаја – поступак пред Заводом
 • Утицај праксе ЕУИПО и судова ЕУ на развој жиговног права и праксе завода
 • Студија случаја – поступак пред судом

2. Патенти (14.10. и 15.10.2022. – петак и субота- 12 часова)

 • Основи патентног права
 • Европски патент
 • Национални и регионални системи за заштиту патената
 • ПЦТ процедура
 • Валидације Европског патента, Одржавање патента
 • Стратегије подношења пријава патената
 • Коришћење база и алата за претраживање патентне документације (WIPO, ЕPO и национални регистри)
 • Студија случаја

2. Дизајн (22.10.2022. – субота- 8 часова)

 • Увод у дизајн и национални систем заштите
 • Регионални и међународни системи заштите
 • Стратегије подношења пријава дизајна
 • Студија случаја

4. Географска ознака (28.10.2022. – петак- 4 часа)

 • Поступак и значај заштите

5. Ауторско право (29.10.2022. – субота- 8 часова)

 • Увод у ауторско право
 • Заштита софтвера, студије случаја

6. Интернет право и заштита права интелектуалне својине на интернету (04.11 и 05.11.2022. – петак и субота- 10 часова)

 • Заштита права интелектуалне својине на интернету
 • Називи интернет домена и заштита права интелектуалне својине

 

Почетак курса:

07.10.2022.

Котизација: 45.000,00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Адвокатима, правницима, продајним менаџерима, увозницима, заступницима страних брендова (жигови и интернет право), инжењерима (патенти), дизајнерима, ИТ стручњацима (ауторско дело), запосленима у организацијама за колективно остваривање ауторских права, произвођачима домаћих производа (географска ознака) и свима који желе да стекну свеобухватно и применљиво знање из заштите права интелектуалне својине

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

011/3304570 marija.boskovic@pks.rs