О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Милан Миличић, MSc, GM

-30 година искуства у продаји и маркетингу; продавац и руководилац продаје у компанијама: ComTrade Group, Genel Group, ASUS Technologies, La Fantana; Консултант за продају и маркетинг домаћим и страним компанијама.

-Ментор, консултант и предавач на предметима Продаја, Маркетинг и Менаџмент у Management Training Center“ (клијенти: SAVACOOP, JP Gold Gondola, Green Energy 360, Smart Point Adriatic, ФК Црвена Звезда, Quality House Adriatic, Институт за заштиту на раду…)

Тродневна обука са укупно 18 часова интерактивног рада

Трајање обуке: 09, 10. и 11. октобар 2024. од 10:00 до 15:30 часова

Овај програм је намењен свим нивоима продаје, а конципиран је тако да почетници у овој области науче, а искуснији се подсете и поново себи подвуку основна начела стратегије, комуникације, анализе и техника продаје.

 1. дан обуке
 • Дефинисање ПРОДАЈЕ као кључног сегмента пословања
 • АНАЛИЗА и ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЉЕВА – Основи планирања, анализе и постављање циљева SWOT, GAP, PESTEL анализе. Управљање циљевима.
 • ГРЕШКЕ У ПРОДАЈИ – Грешка као прилика. Примери грешака и како их спречити.
 1. дан обуке
 • КОМУНИКАЦИЈА – Елементи, правила и модели комуникације. Техника WAIT.
 • ПОВЕРЕЊЕ – Шта подразумева и која понашања одликују поверење.
 • ПРЕГОВАРАЊЕ – Основи преговарања, технике и тактике преговарања, BATNA, ZOPA.
 1. дан обуке
 • ТЕХНИКЕ ПРОДАЈЕ – Фазе продаје, елементи продаје, продајни круг, PAWNFAB, AIDA, NFAR, продаја +.
 • ТЕХНИКЕ ЗАКЉУЧЕЊА ПРОДАЈЕ – Продајна фрустрација и како је превазићи. Купујући сигнали. Технике затварања продаје, други корак продаје и продужена продаја.
 • РАД СА КЛИЈЕНТИМА – Категоризација и приоритизација клијената. Одржавање клијената, UP Selling, Cross Selling, Follow UP.

Након завршене обуке полазници ће стећи ширу и ужу слику о продаји и биће оспособљени да:

 • Јасно разумеју суштину, могућности и опсег продајних активности
 • Примене методе анализе и дефинишу стратегије при постављању планова и циљева
 • Користе савремене технике продаје у свакодневном раду
 • Ефективније преговарају, понуде решења проблема и предлажу нове могућности пословања
 • Дефинишу категорије клијента и унапреде технике одржавања и приоритизације клијената
 • Препознају и примене активности зарад повећања профитабилности и избегавања грешака

Које су користи за учеснике:

На обуци полазници усвајају смернице за организован приступ, утврђивање приоритета, ефективније и ефикасније коришћење ресурса у свим сегментима продаје, технике преговарања, стратегије и тактике. А додатни бенефит је размена емпиријских искустава свих учесника програма.

Које су користи за компанију:

Продуктивнији рад и одржавање купаца, смањење ризика у раду, обучени и мотивисани тимови, индивидуално планирање и анализа процеса, продуктиван, ефективан и ефикасан продајни тим.

Почетак курса:

09.10.2024.

Котизација: 20.000,00 динара

без ПДВ

ПКС, Теразије 23, мала сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

професионалним продавцима, младим перспективним почетницима, секторима продајне подршке - свим нивоима продаје као једине организационе целине која доноси додатну вредност

Програм је дизајниран тако да се практикује интерактивни приступ са актуелним примерима и постојећа знања и вештине учесника унапреде кроз комбинацију предавања и презентовања практичних искустава.

Циљ обуке

Презентовање и усвајање савремених метода, техника, алата и вештина продаје које су потребне да би се појединац или тим усавршио и позиционирао на виши ниво.

Јована Стаменковић

011/3300924 jovana.stamenkovic@pks.rs