О обуци

ПРЕДАВАЧ:

мр Александар Симић

Експерт у области заштите животне средине, климатских промена и ветроенергетике, водећи проверавач за ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, руководилац Лабораторије за заштиту животне средине

 

Термин одржавања: 18. и 19. април од 10:00 до 16:00 часова

 

Теме:

  • Нискоугљенична економија, UFCCC, IPCC
  • Carbon accounting, Kyoto механизми, EU ETS, CBAM, CMPIs
  • Адаптација и митигацијa – Србија; квалитет ваздуха и климатске промене
  • ISO 14067: 2018 – преглед, принципи и контроверзе
  • Правила категорије производа (PCR)
  • I faza LCA – Квантификација угљеничног отиска производа (CFP)
  • II faza LCA – – Анализа инвентара животног циклуса (LCI) за CFP
  • III faza LCA – Процена утицаја животног циклуса (LCIA) за CFP
  • IV faza LCA – Интерпретација животног циклуса за CFP
  • Поређење ISO 14067, GHG Protocol и PAS 2050

Агенду предавања за оба дана можете преузети овде.

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат о одслушаном семинару

Почетак курса:

18.04.2024.

Котизација: 18.000,00 динара

без ПДВ

комбинована настава (могућност праћења у учионици или као вебинар)

Коме је намењена ова обука?

Јавним и приватним привредним друштвима (малим, средњим, великим) која теже да своју конкурентност и друштвену одговорност унапреде објављивањем информација о угљеничном отиску производа и праћењем утицаја сопствених производа на климатске промене, као и особама одговорним за заштиту животне средине, представницима локалних самоуправа, али и свим представницима институција и државних органа чији је рад усмерен ка испуњавању циљева одрживог развоја, зеленој економији и борби против климатских промена

Циљ обуке

Након ове обуке полазници ће бити у могућности да разумеју методологију израчунавања угљеничног отиска производа и сагледају њен значај из перспективе глобалних климатских механизама

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs