Пословна aкадемија Привредне коморе Србије

Најважнији ресурс у компанијама данас су кадрови. Применљиво знање, развијене вештине и способности запослених су оно што успешну компанију разликује од неуспешне.

ПОРЕСКИ САВЕТНИК – Специјалистичка обука за пореско саветовање

Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

Обука за самостално вођење пословних књига

Обука за самостално вођење пословних књига оријентисана је на практичан рад у књиговодству тако да полазници стичу применљива знања, која одмах по завршетку курса могу да примене код обављања књиговодствених послова у било ком привредном субјекту или агенцији.

Стручна обука за проценитеље вредности непокретности

Програм обуке је акредитован од стране Министарства финансија (Решење Министарства финансија број: 119-01-528/2018-16) и обухвата све теме прописане Правилником Министарства.

Безбедност и здравље на раду – припремна настава за полагање испита

Циљ обуке је припрема полазника за полагање испита за практично обављање послова у области безбедности и здравља на раду у складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова за полагање стручног испита и законском регулативом из области БЗР.

Обуке у најави

Новости

20. фебруар, 2023.

Почела прва „Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности“

У просторијама Пословне академије ПКС у петак, 10. фебруара, почела је прва „Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности“ у укупном…

НАСТАВИ ДА ЧИТАШ

24. октобар, 2022.

Завршен јесењи циклус „Стручне обуке за проценитеље вредности непокретности“

Након два месеца интензивне обуке и 150 часова теоријског и практичног рада, успешно је завршен још један циклус наше „Стручне…

НАСТАВИ ДА ЧИТАШ

5. октобар, 2022.

Шта подразумева пореско саветовање и како може допринети бољем пословању

Значење речи обавеза може се дефинисати као „неопходност извршавања одређене активности“, али додавање придева „пореска“ уз реч обавеза као да…

НАСТАВИ ДА ЧИТАШ

Искуства полазника

"Заиста одлична обука, најбоља коју сам до сада похађао. Предавач је био јасан, концизан и експерт у области."

Ненад Митровић, полазник обуке Обука за самостално вођење пословних књига

"Презадовољан сам знањем које сам стекао на обуци, предавач је био сјајан и потрудио се да на једноставан начин објасни појмове и концепте, одлично!"

Лука Николић, полазник обуке Асертивност и управљање конфликтима