О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Гордана Пејовић PhD
руководилац сектора ENVI/Auditing & Compliance,
SGS Београд

Обука је посвећена разумевању основних концепата и захтева ISO стандарда којима је дефинисана процена животног циклуса производа (ISO 14040/ISO 14044), као и упознавању са методологијом практичног спровођења ових пројеката (прикупљање и обрада неопходних улазних података, тумачење резултата студије процене животног циклуса).

Компаније се опредељују за добијање верификоване Еколошке декларације производа (EPD) како би унапредиле своје циљеве одрживости, демонстрирале клијентима своју посвећеност животној средини и информисале све заинтересоване стране о утицају производа на животну средину, те се стога EPD користи у комерцијалне сврхе.

Теме:

 1. Процена животног циклуса производа – дефиниција и значај
 2. Преглед међународних стандарда који се користе за LCA и EPD (ISO 14040/14044, ISO 14025)
 3. Представљање методологије за прикупљање и анализу улазних података (практични примери)
 4. Тумачење резултата студије
 5. Могућности примене LCA студије – угљенични отисак производа и EPD декларација
 6. Типови EPD
 7. Кључне недоумице: одабир одговарајућих Правила категорије производа (PCR), одабир независног верификатора, спровођење адекватне студије животног циклуса производа (LCA)
 8. Како добити EPD у неколико корака

Термин одржавања: 21. мај од 09:30 до 15:00 часова 

Обука је конципирана као комбинација теоријских сесија и практичних радионица, током којих се анализирају алати доступни за ове потребе и анализирају студије случаја.

Током обуке на практичан начин ће бити приказано спровођење ових пројеката (прикупљање и обрада неопходних улазних података, тумачење резултата студије процене животног циклуса, припрема и верификација EPD, врсте EPD…)

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат ПКС о одслушаном семинару

Почетак курса:

21.05.2024.

Котизација: 12.000,00 динара

без ПДВ

комбинована настава (могућност праћења у учионици или као вебинар)

Коме је намењена ова обука?

Обука је намењена техничким руководиоцима компанија, лицима одговорним за процесе производње и извештавање у компанији, руководиоцима квалитета, као и осталим позицијама у компанији које су одговорне за заштиту животне средине, животни циклус производа и обрачун угљеничног отиска производа.

Циљ обуке

Након ове обуке полазници ће бити у могућности да:

 1. Разумеју захтеве релевантних међународних стандарда
 2. Сагледају обим и структуру података који су неопходни за анализу животног циклуса производа
 3. Разумеју значај израде студије Угљеничног отиска производа и Еколошке декларације производа

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs