О обуци

ПРЕДАВАЧ И МЕНТОР ОБУКЕ:

ВЕРА ЛОНЧАР

Оснивач привредног друштва „Аccount“ доо Нови Сад, са дугогодишњим искуством на пословима рачуноводства, финансија, ревизије, анализе финансијских извештаја, имплементације ЕРП система, као и рачуноводствено-финансијском и пореском консалтингу за домаће и стране компаније. Аутор је многих обука из области рачуноводства и финансија, као и предавач на обукама које се одржавају у Привредној комори Србије и Удружењу пореских саветника Србије. Посебна специјалност ментора је однос између пословних процеса и информационих система. Кроз консултантски рад и рачуноводствене услуге учествовала је у организацији пословних процеса и поставки у информационим системима многих привредних друштва.

 

Начин реализације менторског програма:

 1. Видео материјали, који ће бити на располагању полазницима месец дана по завршетку менторског програма
 2. Три вебинара са ментором у трајању од 4 сата – практични примери корак по корак
 3. Комуникација са ментором путем телефона и мејла за одговоре на конкретна питања и потенцијалне нејасноће у току менторског програма
 4. Могућност постављања питања из конкретног примера из праксе

Термин одржавања:

од 04. до 24. марта у формату:

 • од понедељка до петка онлајн приступ видео лекцијама за ту недељу
 • три суботе од 9:00х до 13:00х вежбе и рад са предавачима у виду вебинара: 09.03, 16.03. и 23.03.2024.
 • индивидуални рад и консултације са менторима

 

Теме које се обрађују у оквиру менторског програма:

 1. Фазе у производном процесу
 2. Књижења по појединим фазама производње и класа 9
 3. Попис и утврђивање степена довршености готових производа
 4. Обрачун производње – кораци и пример обрачуна производње
 5. Врсте трошкова и систем обрачуна трошкова – најчешће коришћени системи са примером
 6. Места и носиоци трошкова
 7. Организације профитних центара, места трошкова и група радних налога у пословном информационом систему код производних привредних субјеката
 8. Финансијски извештаји у производном привредном субјекту
 9. Специфичности код појединих трансакције и утицај на обрачун производње: Промена планске цене; Мањак; Вишак; Отпис; Поврат готовог производа који је продат текуће године – утицај на обрачун производње; Поврат готовог производа који продат претходне године – утицај на обрачун производње; Требовање полупроизвода и готових производа

ВЕЖБЕ

У оквиру сваког сегмента припремљени су практични примери за вежбу. Полазници добијају материјале електронским путем. Поред припремљених примера вежбе се на захтев полазника могу радити и на конкретним примерима из праксе полазника

 

Почетак курса:

04.03.2024.

Котизација: 30,000.00 динара

без ПДВ

онлајн лекције/вебинари/индивидуални рад са менторима

Коме је намењена ова обука?

Лицима која немају искуство у обрачуну производње као и онима који желе да прошире своја знања у овој области.

Циљ обуке

Кроз овај менторски програм полазници пролазе појединачне сегменте и заокружују све потребне поступке за обрачун производње.

Циљ обуке је да се полазници осамостале у поступку обрачуна производње.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs