О обуци

ПРЕДАВАЧ И МЕНТОР ОБУКЕ:

ВЕРА ЛОНЧАР

Оснивач привредног друштва „Аccount“ доо Нови Сад, са дугогодишњим искуством на пословима рачуноводства, финансија, ревизије, анализе финансијских извештаја, имплементације ЕРП система, као и рачуноводствено-финансијском и пореском консалтингу за домаће и стране компаније. Аутор је многих обука из области рачуноводства и финансија, као и предавач на обукама које се одржавају у Привредној комори Србије и Удружењу пореских саветника Србије. Посебна специјалност ментора је однос између пословних процеса и информационих система. Кроз консултантски рад и рачуноводствене услуге учествовала је у организацији пословних процеса и поставки у информационим системима многих привредних субјеката.

 

Начин реализације менторског програма:

 1. Видео материјали, који ће бити на располагању полазницима месец дана по завршетку менторског програма
 2. Три вебинара са ментором у трајању од 6 часова – практични примери корак по корак (укупно 18 школских часова)
 3. Комуникација са ментором путем телефона и мејла за одговоре на конкретна питања и потенцијалне нејасноће у току менторског програма
 4. Могућност постављања питања из конкретног примера из праксе
 5. Полазници добијају шаблон у Екселу за обрачун производње

Термин одржавања:

од 3. до 22. јуна у формату:

 • од понедељка до петка онлајн приступ видео лекцијама за ту недељу
 • три суботе од 9:00h до 13:00h вежбе и рад са ментором у виду вебинара: 08, 15. и 22. јун
 • индивидуални рад и консултације са ментором

 

Теме које се обрађују у оквиру обуке:

 1. Законска и професионална регулатива
 2. Фазе у производном процесу
 3. Књижења по појединим фазама производње и класа 9
 4. Попис и утврђивање степена довршености залиха недовршене производње
 5. Обрачун производње – кораци и пример обрачуна производње
 6. Врсте трошкова и систем обрачуна трошкова – најчешће коришћени системи са примером.
 7. Места и носиоци трошкова
 8. Разлика између свеобухватног рачуноводства трошкова и погонског књиговодства
 9. Организација профитних центара, места трошкова и група радних налога у пословном информационом систему код производних привредних субјеката
 10. Калкулације – Билансна и комерцијална цена коштања
 11. Преломна тачка рентабилитета (Бреак-евен поинт – ЦВП анализа)
 12. Финансијски извештаји у производном привредном субјекту
 13. Специфичности код обрачуна производње и вредновању залиха недовршене производње и готових производа:

– у грађевинској делатности

– у пољопривредној делатности

– код везаних – куплованих производа

 1. Специфичности код појединих трансакција и утицај на вредновање залиха готових производа и недовршене производње:

– промена планске цене

– мањак и вишак

– отпис

– обезвређење

– поврат готовог производа који је продат текуће године – утицај на обрачун производње

– поврат готовог производа који продат претходне године – утицај на обрачун производње

– требовање полупроизвода и готових производа

ВЕЖБЕ

У оквиру сваког сегмента припремљени су практични примери за вежбу. Полазници добијају материјале електронским путем. Поред припремљених примера вежбе се на захтев полазника могу радити и на конкретним примерима из праксе полазника

 

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу јер се на ту адресу шаљу информације о предавању и обавештење са приступним подацима.

Информацију о начину приступања добићете путем мејла дан пре почетка обуке.

 

Почетак курса:

03.06.2024.

Котизација: 30.000,00 динара

без ПДВ

снимљене онлајн лекције/вебинари/индивидуални рад са ментором

Коме је намењена ова обука?

Лицима која немају или имају мало искуства у обрачуну производње  као и онима који желе да прошире своја знања у овој области. Програм је оријентисан на практичан рад тако да  полазници стичу применљива знања која одмах по завршетку, а и у току трајања програма, могу да примене у пракси.

Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници савладају све потребне поступке за праћење трошкова, као и да се осамостале у поступцима обрачуна производње и вредновања залиха готових производа и недовршене производње.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs