О обуци

Стручни програм допунског образовања професионалаца који се баве пословима управљања корпоративном безбедношћу

26. март – 07. јун 2024.

64 часа обуке – 8 модула

(26.03, 05.04, 17.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05. и 07.06.2024.)

Руководилац програма: проф. др Драган Триван
Председник Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и потпредседник Southeast Europe Corporate Security Association (SEECSA)

Координатор програма: проф. др Милан Милошевић

Члан Стручног Савета Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и технички експерт Акредитационог Тела Србије (АТС)

Пословна академија ПКС заједно са Српском Асоцијацијом Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) организује свеобухватни програм стручног усавршавања за све професионалце који желе да стекну актуелна знања и унапреде вештине управљања корпоративном безбедношћу коришћењем аналитичких података и предвиђања трендова.

Са задатком унапређења стручног, привредног и друштвеног статуса безбедносне струке и менаџера корпоративне безбедности, полазницима се нуди едукација у оквиру осам кључних подручја корпоративне безбедности по следећим модулима:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

Сваки појединачни модул траје 8 наставних часова, а целокупан програм обухвата 64 наставних часова. Полазник може уписати и издвојени модул и тада стиче уверење о успешно савладаном програму тог модула.

Цена комплетног програма:

 95.000 динара по учеснику (плус ПДВ)

Могућност плаћања на рате

Попуст 10% за чланове САМКБ и SEECSA

 

Цена појединачног модула:

13.200 динара по учеснику (плус ПДВ)

Попуст 10% за чланове САМКБ и SEECSA

Почетак курса:

26.03.2024.

Котизација: 95.000,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране, обавештајне заједнице.

Циљ обуке

Стручно оспособљавање менаџера корпоративне безбедности, те унапређење компетентности и квалитета рада менаџера корпоративне безбедности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 akademija@pks.rs