О обуци

Стручни програм допунског образовања професионалаца који се баве пословима управљања корпоративном безбедношћу

10. фебруар 2023. – 26. мај 2023.

64 часа обуке – 8 модула, сваког другог петка модул

(10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 12.05. и 26.05.2023.)

Координатор програма: Проф. др Драган Триван
Председник Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и Southeast Europe Corporate Security Association (SEECSA)

Пословна академија ПКС заједно са Српском Асоцијацијом Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) организује свеобухватни програм стручног усавршавања за све професионалце који желе да стекну актуелна знања и унапреде вештине управљања корпоративном безбедношћу коришћењем аналитичких података и предвиђања трендова.

Са задатком унапређења стручног, привредног и друштвеног статуса безбедносне струке и менаџера корпоративне безбедности, полазницима се нуди едукација у оквиру осам кључних подручја корпоративне безбедности по следећим модулима:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

Сваки појединачни модул траје 8 наставних часова, а предавања се организују динамиком од два модула месечно. Целокупан програм обухвата 64 наставних часова. Полазник може уписати и издвојени модул и тада стиче уверење о успешно савладаном програму тог модула.

Цена комплетног програма:

 85.000 динара по учеснику (без ПДВ)

Могућност плаћања на рате

Попуст 15% за чланове САМКБ за пријаве до 31.01.2023.

 

Цена појединачног модула:

12.000 динара по учеснику (без ПДВ)

Почетак курса:

10.02.2023.

Котизација: 85,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије Београд, Теразије 23,

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране, обавештајне заједнице.

Циљ обуке

Стручно оспособљавање менаџера корпоративне безбедности, те унапређење компетентности и квалитета рада менаџера корпоративне безбедности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs