О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

Лидија Марко, директорка Атлантис агенције за пословни консалтинг и маркетинг

Преко 30 година искуства у новинарству, јавном наступу, маркетингу и комуникацијама. Специјализована за преговарање, корпоративне комуникације и анализу тржишта.

Лела Саковић, MSc, People Management, ECPD University of United Nations

 • Аутор и предавач сета модула намењених унапређењу интерне комуникације у компанијама „Комуникација у функцији смањења стреса и повећања продуктивности”, базираних на више од 60 стручних и научних извора
 • Развој и реализација комуникационе стратегије за клијенте/компаније
 • Консултант за медије и комуникацију
 • Креатор и реализатор менторског програма за ПР позицију у предузећима

Термини одржавања: 17, 18, 19, 24. и 25. новембар 2022. године, од 10:00 до 15:00 сати

Обука се састоји из 3 модула:

 1. Екстерна комуникација и корпоративни идентитет
 2. Јавни наступ
 3. Интерна комуникација, смањење стреса и повећање продуктивности

 

1. дан: Комуникација – утицај, мотиви, процедуре и врсте

– Утицај комуникације на организациону климу и културу предузећа

– Имиџ и идентитет

– Интерна и екстерна комуникација

– Компанијска правила

– Мотиви комуникације, хоризонтална и вертикална комуникација

– Процедуре интерне и екстерне комуникације – основни документ за све запослене

– Вербална, директна, индиректна

– Говор, слушање, писање, емаил

– Невербална комуникација

– Практични део: вежбе, радионица

2. дан: Корпоративни идентитет, кодекс, ПР, управљање временом

– Корпоративни идентитет, култура

– Кодекс понашања

– ПР интерни & екстерни

– Формална, неформална комуникација

– Друштвене мреже

– Анкета

– Управљање временом

– Пословни састанак, припрема, фазе

– Службени пут, службене посете

– Презентација

– Практични део: вежбе, радионица

– Оправданост, потреба

– Избор медија

– Припреме

– Наступ-коришћење времена

– Говор, тон, став, изглед

– 6 принципа и други корисни савети

– Вежбе

ТЕМА I: Да ли чујемо или само слушамо?

Како кроз комуникацију градити добре односе, чак и са особама које нам „не леже“

– Да ли чујемо или само слушамо

– Како шаљемо/примамо поруку и на које препреке она наилази од нас до нашег саговорника и назад

– Како погрешно разумевање поруке утиче на комуникацију (а затим и на наш даљи однос са саговорником/сарадницима)

– Како препознати препреке и превазићи их („филтери у комуникацији“)

– „Психолошка магла“

– Основне реакције на информацију/ситуацију

– Како препознати тип личности саговорника и помоћу тога успоставити бољу комуникацију

– Да ли чујемо на основу значења или на основу нашег односа према саговорнику

– Модел „4 ува“ – којим увом слушамо, тим увом и чујемо

ТЕМА II: Комуникација и радни учинак – Како успешно искомуницирати пословни процес и довести га до реализације

– Основне грешке у комуникацији у предузећима

– Активно слушање

– Зашто је битна повратна информација и како је пружити (фидбек и емоционална интелигенција; фидбек и страх)

– Делегирање задатака: користи од исправног и опасности од неправилног делегирања

– Говор тела – основни модели; утицај на разумевање поруке; примери.

– „Брејнсторминг”: како да запослени дођу до заједничке идеје или решења

– Шта утиче на то да запослени слушају/чују шефа

– Како руководилац успоставља „моћ“ – контролу у комуникацији са запосленима

– Како кроз комуникацију повећати лојалност запослених, а тиме и радни учинак

– Комуникација са надређенима – помозите свом шефу

– Радионица

ТЕМА III: Стрес. Комуникација као превентива и лековито средство: Како препознати стресно окружење и како се са њим изборити

– Унутрашњи и спољашњи узроци стреса

– Како менаџери да препознају да у фирми влада стресно расположење

– Како да препознамо симптоме код себе и код других

– Како различити типови личности реагују на стрес

– Стресна и антистресна комуникација

– Да ли се стресом може управљати? Стрес менаџмент

– Типови личности колега – стресора: како се са којим изборити

– Како да препознамо да наше понашање изазива стрес код других и да такво понашање елиминишемо

ТЕМА IV: Решавање конфликата. „Burnout“ – узроци, последице, превентива: Како предупредити или успешно превазићи конфликте у радном окружењу

Зашто долази до конфликта на радном месту/у тиму?

– Како долази до ескалације конфликта

– Кораци у решавању конфликта

– Модел ненасилне комуникације

– Улога лидера у решавању конфликата

Како се конфликтно окружење манифестује на запослене

– Конфликти и стрес као узрочници „burnout-a“

– Фазе „burnout-а“

– Како се борити/изборити

– Вежбе и радионица

Почетак курса:

17.11.2022.

Котизација: 30.000,00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

власницима малих и средњих предузећа, предузетницима, менаџерима, ХР менаџерима, менаџерима и запосленима у одељењу за комуникације и маркетинг, сарадницима за односе с јавношћу; организацијама које желе да побољшају преговарачке вештине својих запослених у продаји, маркетингу, набавци, финансијама, производњи и другим областима пословања; свим физичким и правним лицима чији посао захтева контакт са људима и који желе да унапреде вештине преговарања, слушања, тумачења невербалне комуникације и унапреде своју комуникацију са клијентима

Циљ обуке
 • Савладати основне појмове, концепте и технике преговарања
 • Савладати технике постављања питања и слушања како би се идентификовале потребе сарадника и клијената
 • Научити тумачити говор тела и побољшати разумевање саговорника
 • Савладати технике јавног наступа
 • Савладати антистресну комуникацију
 • Научити кораке и моделе асертивне комуникације и решавања конфликта

Јована Стаменковић

0113304570 jovana.stamenkovic@pks.rs