О обуци

ПРЕДАВАЧ: Снежана Матејић порески и финансијски саветник, овлашћени рачуновођа, сертификовани форензичар за наведену област

Претходно радила:
-у Пореској управи на пословима пореског инспектора и директора Филијале Панчево,
-у Јавном предузећу на пословима директора сектора за финансијске и опште послове

Пословна форензика је примена знања и метода у борби против превара свих врста укључујући и борбу против корупције, а обухвата истраживање, откривање и доказивање превара, не само у рачуноводству и код утаје пореза, већ и превара у пословним уговорима, превара купаца и добављача, превара у квалитету производа и услуга, проневера, подмићивања, прања новца.
Преварне радње су све присутније, а самим тим и потреба за искусним форензичарима. Форензичари се такође често јављају у улози сведока, експерата, вештака, аналитичара и слично.

I ПРЕВАРЕ
• Истраживање превара и лажирање финансијских извештаја код нас и у свету
• Различити модели превара кроз 10 случајева забележених у свету

II КОРУПЦИЈА
• Појам и основна обележја
• Однос корупције и прања новца

III ФОРЕНЗИКА ПОСЛОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• Разлика између грешака и незаконитих радњи у пословним књигама
• Вештачење пословних књига

IV ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО
• Како препознати и идентификовати преварне радње у финансијском извештавању
• Црвене заставице као индикатори преварних радњи
• Разлике и сличности у раду ревизора и форензичара
• Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у ревизији ФИ
• Форензичка истрага
• Форензички интервју
• Форензички алати-еxел алати за идентификовање неправилности у подацима
• Корпоративна безбедност и значај ангажовања форензичара
• Креативно рачуноводство

V ФОРЕНЗИКА ПОРЕЗА
• Појам и врсте пореских превара
• Појам и врсте законите евазије
• Појам незаконите евазије
• Преваре у јавним набавкама
• Откривање преварних радњи код субјеката приватног сектора- ПУ
• Откривање преварних радњи код субјеката јавног сектора –ДРИ

VI ФИНАНСИЈСКА ФОРЕНЗИКА
• Дигитализација и финансијска форензика

Почетак курса:

25.06.2024.

Котизација: 10.500,00 динара

без ПДВ

ПКС, Теразије 23, Београд мала сала на 2. спрату/могућност праћења путем ВЕБИНАРА

Коме је намењена ова обука?
  • оснивачима приватних компанија и менаџерима
  •  директорима Јавних предузећа и члановима Надзорних одбора
  •  шефовима рачуноводства
  • правницима
  •  пореским инспекторима
  •  ревизорима и свим лицима на пословим откривања и спречавања преварних радњи
Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 akademija@akademijapks.rs