О обуци

04.04-15.06.2024. године, четвртком од 16:00 до 19:15, суботом од 9:30 до 14:30 сати

Вебинар/Учионица

Настава у учионици ће бити организована у следећим терминима: 06. и 20. април, 11, 18. и 25. мај и 15. јун

Пословна академија ПКС организује специјалистичку обуку чији је циљ да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа.
У току обуке полазници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да добију образовање из пореске материје.
Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

Обуку је могуће платити на рате !

ТЕМЕ:

 • Остваривање права и обавеза пореског обвезника и Пореске управе у складу са процесним прописима
 • Вођење управног поступка у складу са: Законом о пореском поступку и пореској администрацији, Законом о општем управном поступку и Законом о инспекцијском надзору
 • Поступак контроле и наплате пореских обавеза: упознавање са пореским и пореско-управним актима
 • Заштита права пореских обвезника: другостепени порески поступак, тужба Управном суду, порески прекршаји и пореско кривично дело
 • Порез на додату вредност
 • Порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање
 • Порези на имовину
 • Порез на добит правних лица
 • Трансферне цене
 • Уговори о избегавању двоструког опорезивања правних и физичких лица
 • Примена Закона о електронском фактурисању и Закона о фискализацији
 • Форензика пореза; Форензички поступци откривања пореске евазије
 • Систем кривично-правне заштите јавних прихода
 • Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
 • Анализа финансијских извештаја са пореског аспекта

Програм обуке реализују:

 • предавачи/експерти из Министарства финансија:
 • Ирина Стевановић Гавровић
 • мр Дејан Дабетић
 • Љиљана Петровић
 • Биљана Мирић Богдановић

 

 • др Весна Нешић заменик уредника „Рачуноводствена пракса“, Савез рачуновођа и ревизора Србије
 • др Добросав Миловановић – редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Члан радне групе за израду Закона о општем управном поступку
 • Снежана Матејић, порески саветникрадила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске и опште послове
 • проф. др Зоран Каличанин MRICS RV- професор на предмету „Анализа пословања предузећа“ на Факултету за пословне студије и право  Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду. Поседује лиценце: овлашћеног ревизора, проценитеља вредности непокретности и стечајног управника
 • Милош Карајовић- овлашћени ревизор, мастер рачуноводство и ревизија. 15 година искуства у ревизији различитих делатности. Искуство у рачуноводству и контролингу.

Почетак курса:

04.04.2024.

Котизација: 100,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР/УЧИОНИЦА

Коме је намењена ова обука?

финансијским директорима, књиговођама, рачуновођама, пореским стручњацима и свима онима који у свом раду имају додир са порезима и пореским системом као и онима који желе да се специјализују за занимање пореског саветника

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs