О обуци

Предавачи

мр Катарина Ћендић, Seconded National Expert (SNE) при Европској агенцији за хемикалије (ECHA). Саветник у Министарству заштите животне средине; мр Катарина Кринуловић, Специјалиста токсиколошке процене ризика, регулаторни консултант

Стављање биоцидних производа у промет на територији Србије и Европске уније представља велики изазов за домаћу привреду. У тренутним околностима пандемије КОВИД-19, велики број привредника се одлучује да отпочне производњу средстава за дезинфекцију. Међутим, питања на која морају да пронађу одговоре су бројна, а одговори које добију веома сложени.
Ова обука ће вам омогућити да добијете све потребне одговоре о ономе што је потребно да бисте ставили у промет биоцидни производ (посебан акценат ће бити на дезинфицијенсима) на територији Републике Србије, као и о регулаторним захтевима у погледу биоцидних производа у Европској унији.

ТЕМЕ:

• Биоцидни производи -намена, дејство и ризици
• Активне супстанце и врсте биоцидних производа
• Регулаторни концепт, прописи, процедуре и обавезе у вези стављања у промет биоцидних производа
• Образац за регистрацију дезинфицијенса – пример
• Обавезни тестови ефикасности на циљне микроорганизме за дезинфицијенсе
• Специфичности етикете и СДС за биоцидни производ
• Увод у Уредбу о биоцидним производима (БПР)
• Услови за добијање одобрења за стављање у промет биоцидног производа у ЕУ
• Члан 95. Уредбе о биоцидним производима
• Трошкови за добијање одобрења за стављање у промет биоцидног производа у ЕУ

Почетак курса:

04.06.2021.

Котизација: 11.000,00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Кнеза Милоша 12, 6 спрат

Коме је намењена ова обука?

Произвођачима, увозницима и извозницима биоцидних производа, саветницима за хемикалије и свим осталим заинтересованим странама.

Циљ обуке

Је да се полазницима омогући стицање теоријског и практичног знања у вези са стављањем у промет биоцидних производа на територији Републике Србије, као и на територији Европске уније.

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs