Пословна Академија Привредне коморе Србије је у условима ограниченог пословања услед пандемије изазване Kорона вирусом, а у циљу подршке свим привредним субјектима у Србији, ставила бесплатно на располагање следеће online обуке и вебинаре:


· Управљање временом – online
· PowerPoint – online
· Како остварити пореске и друге погодности за време ванредног стања: повраћај више плаћеног пореза, одлагање пореских обавеза, коришћење директних давања – вебинар (90 минута)
· Како побољшати бизнис кроз дигитални маркетинг – вебинар (2 пута по 90 минута)
· Бизнис план – алат за унапређење пословних резултата –вебинар (90 минута)
· Google аналитика – како нам може помоћи у пословању – вебинар (90 минута)
· Избор адекватних пројектних методологија за развој иновативних ICT производа – Agile vs. Waterfall- вебинар (90 минута)


Све обуке су доступне на линку https://pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara, где заинтересовани привредни субјекти могу извршити пријаву.

Обуке су намењене свим привредним субјектима, без обзира на њихову величину или грану привреде у којој послују.

Поред ових, у припреми су и нове теме, о којима се могу добити информације на сајту Привредне коморе Србије, у делу Едукација.