О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Снежана Матејић, порески и финансијски саветник
Радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, као и у јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске и опште послове

ВЕБИНАР – 23.01.2023. године

од 10:00 до 14:00 часова

ТЕМЕ:

 1. ПУНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ
 • Обавезе јавног сектора
 • Обавезе приватног сектора
 • Обавезе добровољних корисника СЕФ-а

2. ПРИСТУП СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

 • Путем корисничког интерфејса
 • Путем апликативног интерфејса
 • Регистровање приступа СЕФ-у и додела овлашћења од стране законског заступник
 • Друге могућности за приступ и пркључење на СЕФ

3. ВРСТЕ, ЕЛЕМЕНТИ И СТАТУСИ еФактура

 • еФактура
 • Авансни рачун
 • Књижно одобрење
 • Књижно задужење

4. ПДВ КАТЕГОРИЈЕ И ОСНОВ ОПОРЕЗИВАЊА

5. ОБАВЕЗА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ПДВ-а

6. СПЕЦИФИЧНОСТИ ИЗДАВАЊА еФактура КОД РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛАТНОСТИ

По завршетку овог семинара, полазник ће бити упознат са одредбама Закона о електронском фактурисању и подзаконским актима и оспособљен да издаје електронске фактуре у складу са Законом.

Почетак курса:

23.01.2023.

Котизација: 4.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Pуководиоцима и запосленима у  свим делатностима који су у обавези да примењују систем електронског фактурисања или се региструју као добровољни корисници

Циљ обуке

Marija Mitrović Bošković

011/3304570 marija.boskovic@pks.rs