О обуци

Предавач

mr Катарина Ћендић, Seconded National Expert (SNE) при Европској агенцији за хемикалије (ECHA). REACH consultant у компанији Reach & Colours Italy.

Сви снабдевачи производа имају обавезу да пријаве Европској агенцији за хемикалије (ECHA) супстанце које изазивају забринутост (SVHC) уколико се налазе у производу у концентрацији изнад 0,1% и уколико се налазе на Листи кандидата (тј. ЕУ произвођач и увозник, као и сви који састављају производ у промет, дистрибутери, изузев оних који снабдевају директно крајње кориснике- потрошаче.)

Рок за пријаву SVHC је 5.јануар 2021.године.

Знање које стекнете ће вам омогућити да помогнете привредним субјектима да извезу производе у ЕУ.

ТЕМЕ:

• SVHC у производима (захтеви прописани REACH Уредбом, обавезе извозника приликом стављања у промет производа на тржиште ЕУ)
• Како применити правило 0,1 % м/м на производе? Примери из праксе.
• SCIP базa података
• Овлашћени заступник (Only Representative – OR)

Почетак курса:

03.07.2020.

Котизација: 11.000,00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије бр.23, Мала сала

Циљ обуке

Циљ обуке је да се полазницима омогући стицање теоријског и практичног знања у вези са SCIP базом података у оквиру REACH Уредбе и Оквирне директиве о отпаду, такође, знање везано за примену правила 0,1 % м/м на производе, као и како и направити одговарајући избор Овлашћеног заступника у ЕУ.
Обука се изводи у виду радионице засноване на практичном раду на примерима у групама, у којима учесници самостално уз присуство и надзор ментора решавају конкретне проблеме за наведене теме.