О обуци

Предавач

Александар Матић

 

Дводневна обука:
25 – 26. ЈУН 2020.год
10:00 – 16:00

Једна од вештина која је неопходна сваком ко је професионалац у области јесте и познавање SQL упита. Постављање ових упита може знатно да унапреди и убрза рад сваког професионалца у области аналитика података

SQL (Structured Query Language) је посебан језик развијен за креирање упита и основа је сваке напредније аналитике података.

Тренинг се састоји из четири целине:

• Увод у SQL и релационе базе података
У оквиру овог дела упознајемо се са основним деловима SQL упита и њиховом употребом

• Добијање података из више табела
Подаци који су нам потребни махом се налазе у више табела табела у оквиру базе података. Познавање синтаксе за спајање табела је увод у креирање комплекснијих SQL упита

• SQL Типови података
У овом делу ће бити речи о различитим типовима података у оквиру SQL-а као и о специфичностима рада са сваким од њих

• Анализа пословних података
Овај део је посвећен решавању типичних пословнх изазова уз помоћ SQL-а

*На тренигу се кориси SQL Light као алат за креирање упита, а сви упити се креирају у стандарном SQL језику.

 

Семинар је намењен свима који се баве креирањем извештаја и анализом података: финансијским аналитичарима, аналитичарима података, контролорима и свима онима који желе да се баве анализом података.

Целокупан рад је заснован на практичним примерима, а током 2 дана биће урађено више практичних примера и симулација.

 

Почетак курса:

25.06.2020.

Котизација: 20.000,00 динара

без ПДВ

Београд, Кнеза Милоша 12, Сала бр. 3 на III спрату

Циљ обуке

• Доношење бољих пословних одлука коришћењем добијених података
• Овладавање алатима за креирање комплексних анализа
• Оптимизација пословања коришћењем правих информација
• Бољи увид у пословање