Пословна академија ПКС од 23. августа до 9. октобра организује нови циклус обука за проценитеље вредности непокретности како би се полазници што квалитетније припремили за полагање испита и стекли лиценцу, знање и вештине за ефикасну процену вредности непокретности.

„Начин рада на обуци која траје 150 часова подразумева комбиновање теорије са примерима из праксе, а програм је акредитован од стране Министарства финансија. Предавања обухватају теоријски део, односно упознавање са релевантним законским прописима и правилима струке у вези са проценом вредности непокретности и практични део процене вредности две некретнине по избору полазника, а које ће бити део завршног испита“, истиче Мирјана Ковачевић, директорка Пословне академије ПКС.

„Будући проценитељ мора прво да прође комплетан процес основне обуке, да положи теоријски и практични испит и после тога стиче право да полаже за државну лиценцу код Министарства финансија. Ко жели да приступи испиту за стицање лиценце мора да, на основу Закона о проценитељима вредности непокретности, има завршен факултет и најмање три године радног искуства на пословима вршења процене“, објашњава Ковачевић.

Пословна академија ПКС, поред озбиљности обуке, нагласак ставља и на озбиљност испита где се ради комплетна симулација процеса полагања пред државном комисијом како би полазник био апсолутно спреман. Осим тога, већ после прве недеље обуке полазници добијају менторе-лиценциране проценитеље уз чију подршку припремају завршне радове, а предавачи су експерти са дугогодишњим искуством.

Лиценцу проценитеља вредности непокретности у Србији је до сада стекло 249 особа. Од овог броја 148 је из Београда, 38 из Новог Сада и 7 из Ниша. Неопходан је већи број проценитеља који би покрили подручје Јужне, Источне и Западне Србије.  

Некада судски вештаци, данас проценитељи

Проценама вредности непокретности некада су се бавили првенствено судски вештаци, али доношењем Закона о проценитељима вредности непокретности и његовом пуном применом од 2018. године процене непокретности могу да раде само лиценцирани проценитељи који су то звање стекли при Министарству финансија.

Проценитељ треба да пружи објективно и непристрасно мишљење о вредности некретнине. Како свака процена представља изазов, он мора да буде стручан, аналитичан, јасан, транспарентан у просуђивању и да на једноставан и разумљив начин представи резултат процене клијенту.

Од укупног броја процена у Србији највише је у врху обезбеђења кредита, затим за вансудска извршења и за сврху стечајева, а раде се и процене јавних предузећа.

Све информације о новом циклусу обуке за проценитеље вредности непокретности и начину пријаве можете погледати овде.