Зелена трансформација је свеобухватни процес који обухвата имплементацију одрживих пракси у свим аспектима пословања. То укључује смањење еколошког отиска, ефикасно коришћење ресурса, употребу обновљивих извора енергије, рециклирање и минимизирање негативних утицаја на околину.

Она није само етички избор јер се у данашњем динамичном пословном окружењу, где се глобални изазови све више преплићу са пословним интересима, компаније суочавају с неопходношћу преласка на одрживе праксе како би осигурале дугорочни успех.

Управо кроз одрживо пословање организације постају покретачи позитивних промена, остварујући равнотежу између профита, друштвене одговорности и очувања животне средине, а многа истраживања у последње време указују на то да потрошачи све више бирају производе и услуге оних компанија које показују друштвену одговорност.

Веома важан корак у зеленој трансформацији је свакако образовање. Неопходно је да запослени, а пре свега руководиоци, разумеју важност одрживог пословања. Улагање у едукације које се баве овом темом подиже свест свих радника и осигурава да компанија има оснажен тим свестан утицаја пословних активности на животну средину и друштво.

Из свих наведених разлога, активности Пословне академије и Привредне коморе Србије на овом пољу имају за циљ да едукују привреднике, дају подстицај унапређењу конкурентности домаће привреде и допринесу даљем развоју и пласману домаћих производа и услуга на различитим тржиштима.

У оквиру Зелене академије можете похађати обуке на следеће теме:

Заједно стварамо одрживу будућност !