О обуци

Предавач

мр Катарина Ћендић, SNE при Европској агенцији за хемикалије, REACH консултант у Reach & Colours Italy, саветник у Министарству заштите животне средине и ПКС

No data no market – Основно правило REACH Уредбе.

Шта то значи у пракси за компаније? Да ли извозите хемикалије (супстанце и смеше) или производе (намештај, обућу, одећу, производе од пластике итд.) у ЕУ?  

На хемикалије и производе се примењују одредбе прописане REACH Уредбом. REACH Уредба представЉа најсложенију уредбу која је имплементирана у ЕУ.

Ова обука ће Вам омогућити да разумете најзначајније одредбе прописане REACH Уредбом, да пронађете све информације које су Вам неоходне на сајту Европске агенције за хемикалије, да разумете које захтеве прописане REACH уредбом сте у обавези да испуните, да се упознате са улогом коју има Овлашћени заступник у складу са REACH Уредбом, као и да знате која су Ваша права у комуникацији са OR и ECHA. Такође, имаћете прилику да сазнате на који начин се идентификује супстанца у складу са REACH Уредбом.

Време одржавања обуке: од 10 до 15 сати

ТЕМЕ:

  • Преглед кључних одредби прописаних REACH Уредбом, које се односе на хемикалије и производе:

– процес регистрације супстанци (registration),

– процес ауторизације (authorisation),

– процес евалуације (evaluation),

– забране и ограничења (restrictions),

  • Процес регистрације и REACH регистарски број. Најчешће недоумице приликом процеса регистрације супстанци, мономера, интермедијера? Примери из праксе и проблеми.
  • Идентификација супстанце. Супстанца, полимери, интермедијери.
  • Размена података (data sharing) – како доћи до информација, примери из праксе и проблеми с којима се срећу компаније.
  • Овлашћени заступник (Only Representative – OR)

Полазници добијају: Радни материјал, освежење на паузама и сертификат ПКС о завршеној обуци.

Почетак курса:

04.03.2022.

Котизација: 11.000,00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Саветницима за хемикалије, предавачима и осталим заинтерсованим стручњацима, који примењују одредбе прописане REACH Уредбом у свакодневном раду.

Циљ обуке

Је да се саветницима за хемикалије, предавачима и осталим стручњацима, који примењују одредбе прописане REACH Уредбом у свакоднавном раду омогући стицање додатног практичног знања. Обука се изводи у виду радионице засноване на практичном раду на примерима у групама, у којима учесници самостално уз присуство и надзор ментора решавају конкретне проблеме за наведене теме.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs