О обуци

ПРЕДАВАЧ:

мр Александар Симић

Експерт у области заштите животне средине, климатских промена и ветроенергетике, водећи проверавач за ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, руководилац Лабораторије за заштиту животне средине

 

Теме:

  1. Концепт угљеничне неутралности и оквир за њено постизање
  2. Квантификација GHG емисија и уклањања
  3. Смањење емисија GHG и и побољшања уклањања GHG
  4. Угљенични кредити и компензација (offsetting)
  5. Добровољна тржишта угљеника
  6. Технологије заробљавања и складиштења угљеника
  7. Поређење између ISO 14064-1 и GHG Protocol Corporate Standard

Термин одржавања: 16. мај од 10:00 до 16:00 часова

За похађање курса потребан је елементарни ниво предзнања о емисијама GHG.

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат о одслушаном семинару

Почетак курса:

16.05.2024.

Котизација: 12.000,00 динара

без ПДВ

комбинована настава (могућност праћења у учионици или као вебинар)

Коме је намењена ова обука?

Јавним и приватним привредним друштвима (малим, средњим, великим) која теже да своју конкурентност и друштвену одговорност унапреде опредељивањем за угљеничну неутралност, као и особама одговорним за заштиту животне средине, представницима локалних самоуправа, али и свим представницима институција и државних органа чији је рад усмерен ка испуњавању циљева одрживог развоја, зеленој економији и борби против климатских промена.

 

 

Циљ обуке

Након ове обуке полазници ће бити у могућности да разумеју и планирају активности које су неопходне како би на било ком организационом нивоу поставио и реализовао циљ угљеничне неутралности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs