О обуци

Предавач

Тим Сафетy Wаy Солутион д.о.о. - Координатори у фази извођења радова, Лица за БЗР са дугогодишњим искуством у практичном раду у области БЗР ( дипл. Инж. тех., дипл. Инг.маш, дипл.инг.ЗНР, спец. струк. Инг. ЗНР, мастер инг. ЗНР, спец. мед. рада

Време одржавања обуке: 9:30h-16:30h

Лице сте за БЗР, ХСЕ Менаџер, ХСЕ Специјалиста…Положили сте испит и добили Уверење од Управе за БЗР о практичној оспособљености за обављање послова у области БЗР.
Прави изазови су тек пред вама: треба успоставити систем БЗР, радити документацију, водити евиденције, пратити примену мера, постављати циљеве, извештавати послодавца о стању, комуницирати са инспекцијом, прибављати дозволе за рад…
Како успешно радити ове послове, одакле кренути и како одговорити на изазове у овој области ?

Циљ радионице је да вам помогнемо у одговорима на следећа питања
– Како урадити документацију
– Како успоставити и управљати системом за БЗР
– Како поставити циљеве и планирати активности
– Како користити стандард ИСО 45001

После радионице моћи ћете да:
• Урадите документа из области БЗР
• Водите евиденције 1-14
• Постављате циљеве
• Радите планове активности
• Радите извештаје о примени мера за БЗР

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама са сендвичом и сертификат о завршеној обуци.

Почетак курса:

11.03.2022.

Котизација: 10.500,00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, међуспрат

Коме је намењена ова обука?

Лицима која практично обављају послове безбедности и здравља на раду код послодаваца, одговорним извођачима, руководиоцима на градилиштима…

Циљ обуке

је да се лица за безбедан и здрав рад оспособе за самосталан рад у складу са законском регулативом из области БЗР и захтевима послодаваца. У оквиру радионице ће бити урађена вежба практичне израде и попуњавања одеђених докумената из области БЗР.

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs