О обуци

Предавачи

Тим Safety Way Solution d.o.o.; Координатори у фази извођења радова, Лица за безбедност и здравље на раду са дугогодишњим искуством у практичном раду у области БЗР ( дипл. Инж. тех., дипл. Инг.маш, дипл.инг.ЗНР, спец. Струк. Инг. ЗНР, мастер инг. ЗНР)

Време одржавања обуке: 10h-15:15h

Наша искуства у раду на градилиштима у Србији, на којима су извођачи радова стране компаније, су да поред неопходне документације за безбедност и здравље на раду са аспекта законодавства Републике Србије – Елаборат о урређењу градилишта, Процена ризика и др. послодавци инсистирају и на изради ХС Плана, Риск Ассессмент, РАМС докумената…

Циљ нам је да вам на овој радионици покажемо колико су ова документа слична, по чему су различита, како се могу међусобно искористити и допуњавати и тако вам олакшамо рад и припрему документације.

Током радионице имаћете прилику да вођени упуствима и подршком предавача упознате садржај и структуру ових докумената и практично учествујете у њиховој изради.

После радионице моћи ћете да урадите документа:

  • Елаборат о уређењу градилишта (Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл. Гласник РС, бр. 121/12 и 102/2015))
  • HS Plan, Risk Assessment

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат о завршеној обуци.

Почетак курса:

25.03.2022.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, 6 спрат

Коме је намењена ова обука?

Лицима која практично обављају послове безбедности и здравља на раду код послодаваца, одговорним извођачима, руководиоцима на градилиштима…

Циљ обуке

је усавршавање вештина лица за безбедан и здрав рад за израду докумената у складу са законском регулативом из области БЗР и захтевима послодаваца.

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs