О обуци

Предавач

Станко Петровић, мастер економских наука

 

 

ТЕМЕ:

• Разумевање концепта бизнис плана, његове сврхе, садржаја као и методологије израде (развој производа/услуге, потребни ресурси, финансијски аспект бизнис плана).
• Бизнис план као:
– Алат за статегисјко планирање и дефинисање визије предузећа
– Краткорочни оперативни план
– Пре-Феасибилитy студија (студија изводљивости)
• Како дефинисати нову пословну идеју и пут до њене реализације или пласирати нови производ/услугу на тржиште уз помоћ бизнис плана.
• Основни елементи бизнис плана – опис пословних активности предузећа, анализа тржишта и маркетинг, истраживање, развој и производња, финансијска анализа.
• Практични примери бизнис планова (мала пољопривредна производња, услуге, нови производ-у зависности од полазника) и осврт на најбитније елементе БП :
– Маркетинг и продаја
– Развој производа и услуга
– Потребни ресурси и менаџмент
– Финансијски апсеркт бизнис плана

 

Радионица је намењена:

Менаџменту приватних компанија, запосленима у малим и средњим предузећима и предузетницима, StartUp-овима као и за све оне који су везани за представљање код потенцијалних стратегијских партнера или тражење пословног кредита код банака.

 

 

Почетак курса:

10.04.2020.

Котизација: БЕСПЛАТНО

Онлајн обука

Циљ обуке

Онлине радионица има за циљ да код учесника развије приступ изради бизнис плана савременим методама, кроз примере из пословне праксе, као и да омогући полазницима коришћење бизнис план као алата за промену, диверзификацију и покретање новог производа/услуге и стицање вештина за коришћење бизнис плана као алата за планирање, проверу пословних идеја и могућности финансирања.