О обуци

Предавачи

Снежана Матејић, порески и финансијски саветник, Радила у: Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, ЈП на пословима Директора Сектора за финансијске и опште послове;Славица Мирашевић,Дипл.инг.орг.наука,Стручњак за подршку апликацијама

17.12 i 18.12.2021. год – 10:00-14:00

Информацију о вебинару и објашњење добићете до 15.11.2021. на мејл адресу

Први дан тренинга је предвиђен за давање свеобухватног тумачења и одговора полазницима на многа питања која су се отворила увођењем Закона о електронском фактурисању и већег броја подзаконских аката као и упутстава.
Други дан тренинга је предвиђен за практичан рад на порталима, са конкретним примерима.

ПРВИ ДАН
ТЕМЕ:
• ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПОЗАКОНСКИХ АКАТА
• Престанак важења појединих одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
• Разлика између електронске фактуре и електронског документа
• Актуелности на порталу еФактура
• Елементи еФактуре
• Форма и начин доставе пратеће и друге документације
• Начин и поступак електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему еФактура
• Начин примене стандарда електронског фактурисања

ДРУГИ ДАН
ТЕМЕ:
1.СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА
• Практичан приказ регистрација на порталу за електронску идентификацију за коришћење услуга еУправе;
• Практичан приказ додељивања корисничких налога на порталу за електронску идентификацију:
-регистрацијом квалификованим електронским сертификатом
-регистрацијом корисничким именом и лозинком
• Практичан приказ пријављивања на систем еФактура путем линка:
• квалификованим електронским сертификатом
-мобилним телефоном
-корисничким именом и лозинком
• Логовање на одређену компанију, подешавање компаније од стране законског заступника и додавање нове компаније;
• Анализа командне табле – преглед основних елемената корисничког налога на систему е-фактура;
• Додавање нових корисника од стране администратора тј. нових лица са овлашћењима;
• Улоге и нивои овлашћења корисника у систему еФактура;
• Подешавање докумената у систему еФактура (бројачи, префикси и суфикси у називу фактуре);

• АПИ менаџмент – кључ за повезивање измедју два софтвера (пословног система компаније и система е-Фактура);
• Креирање фактуре на порталу еФактура и осврт на учитавање xмл датотека по УБЛ 2.1 стандарду;
• Статуси појединачних улазних фактура;
• Статуси појединачних излазних фактура;
• Кораци за повезивање ЕРП-а са системом електронских фактура.

2.СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ФАКТУРАМА
• Пријава на систем за управљање фактурама СУФ – систем за пријем, чување, одобравање и припрему књижења улазних рачуна за кориснике јавних средстава (ЈБКЈС) хттпс://www.суф.гов.рс/логин/,
• Подешавање компаније – од стране администратора из СУФ главног менија (подешавање-подешавање компаније,
• Увођење нових корисника у СУФ од стране администратора према одлукама,
• Улоге у СУФ-у (контролор, одобраваоц, финализатор,супервизор,менаџер извоза),
• Унос добављача од стране администратора на два начина:
­ Из главног менија /Подешавања/Добављачи/Додај ново
­ Из главног менија /Подешавања/Добављачи/Увези
• Креирање, измена и претраживање фактуре у СУФ-у од стране КОНТРОЛОРА,
• Промена и брисање детаља фактуре од стране КОНТРОЛОРА И АДМИНИСТРАТОРА,
• Брисање фактуре од стране АДМИНИСТРАТОРА,
• Креирање и брисање тока добравања – улога АДМИНИСТРАТОРА,
• Додељивање фактура на обраду,
• Одобравање фактура,
• Примери ЦСВ фајлова: добављачи, ПДВ стопа, контни нацрт.

По завршетку овог семинара, полазник ће бити упознат са одредбама Закона о електронском фактурисању и подзаконским актима
Практично оспособљен за приступ и рад на демо верзији еФактура

Начин рада:
Интерактиван рад са полазницима. Обједињена пракса и теорија – објашњавање примене Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката и практичан рад на демо верзији еФактура

Полазници добијају радни материјал и сертификат ПКС о одслушаном семинару

Почетак курса:

17.12.2021.

Котизација: 13.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

ПРИВАТНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Циљ обуке

је обука директора, руководиоца и запослених у свим делатностима ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА које су у обавези да примењују систем електронског фактурисања од 01.01.2022

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs