О обуци

Предавачи

Др Предраг Марјановић; Професор на Високој школи струковних студија за економију и управу

Трајање:

Тродневна обука

28.09.2021 од 9:30 до 15 часова

29.09.2021 од 9:30 до 15 часова

30.09.2021 од 9:30 до 15 часова

Циљ обуке је да полазници савладају технике управљачког рачуноводства ради пружања подршке процесима менаџмента у вези са планирањем, контролом и одлучивањем.
Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање звања Рачуновођа и Овлашћени рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 – професионално образовање и усавршавање рачуновођа.
Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:
– објасне улогу управљачког рачуноводства у оквиру дате организације и захтева за финансијским информацијама
– опишу трошкове класификоване према одређеним сврхама
– утврде трошкове одговарајућег материјала, радне снаге и општих трошкова
– разумеју принципе утврђивања трошкова и примењују их у конкретним ситуацијама
– разумеју и укажу на факторе трошкова који утичу на производњу и одлуке о формирању цена
– разумеју основне принципе управљања успешношћу пословања
– разумеју принципе финансирања и примене их у конкретним ситуацијама
ТЕМЕ:
1. Рачуноводство за потребе менаџмента
2. Рачуноводство трошкова
3. Елементи трошка
4. Системи обрачуна трошкова
5. Методе и технике обрачуна трошкова
6. Процес одлучивања
7. Вредновање успешности/преформасни
8. Финансирање
ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 20.09.2021. до краја дана.

Почетак курса:

28.09.2021.

Котизација: 16.000,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

• Полазницима који желе да унапреде знања и вештине примене техника управљачког рачуноводства,
• лицима која желе да стекну звање овлашћеног рачуновође и припреме се за полагање испита,
• као и свима онима који желе да надограде постојеће знање код пружања подршке процесима менаџмента у вези са планирањем, контролом и одлучивањем.

Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs