О обуци

Предавач

Соња Јововић

 

ТЕМЕ:

• Разумевање рада аналитике
• Разумевање структуре Google аналитике
• Основни извештаји у аналитици:

– Одакле је саобраћај дошао
– Шта су људи радили на сајту
– Да ли су остварили конверзију тј. испунили задати циљ

• Како дајемо аналитици информације
• Како можемо да употребимо информације за даље пословне планове

 

Wебинар је намењен:
Менаџменту у компанијам, малим и средњим предузећима и предузетницима. StartUp-овима. Анализа је важна за све секторе: продају, набавку, маркетинг, производњу.

 

 

Обука у најави

Котизација: БЕСПЛАТНО

Онлајн обука

Циљ обуке

Упознавање могућности које аналитика пружа, стварање свести колико је важно да се резултати прате и мере, као и разумевање структуре еко система праћења свих активности које се одвијају на сајту.