О обуци

Предавач

Мила Миленковић, PhD Ind.Eng.Mng, BScEE, MBA, PMP

 

Модерне компаније су свесне потребе за применом дигиталне трансформације својих пословних процеса и начина пословања, а дигитална трансформација је неминовно праћена агилном трансформацијом начина управљања пројектима, која постепено постаје прихваћена од компанија из различитих привредних грана, без обзира на величину саме компаније. Имајући у виду да различити пројекти захтевају већу флексибилност у начину управљања, као и висок степен адаптабилности на промене у захтевима клијената, јавља се и потреба за применом различитих методологија за управљање пројектима и отвара се питање избора адекватне пројектне методологије Waterfall vs Agile за управљање ИЦТ и другим пројектима.

Вебинар је увод у вишедневни програм који ће се од септембра реализовати у оквиру АКАДЕМИЈЕ ОТВОРЕНИХ ИНОВАЦИЈА у Пословној академији ПКС.

 

ТЕМЕ:

– Концепт отворених иновација
– Развој иновативних бизнис модела
– Стратешко пројектно управљање, Портфолио и
Програмско управљање
– Традиционално пројектно управљање – ПМИ
– Традиционално vs Agilo пројектно управљање
– Agile методологија пројектног управљања
– Scrum
– Lean Kanban
– Lean Startup
– Design Thinking и Lean Canvas Бизнис модел
– Агилно лидерство

 

 

Почетак курса:

25.05.2020.

Котизација: БЕСПЛАТНО

Онлајн обука

Циљ обуке

Предавање треба да помогне компанијама да нађу одговоре на питања коју методологију је боље применити у случају вођења неког конкретног пројекта, шта су предности, а шта мане традиционалне Waterfall методологије и шта нам то ново и напредно омогућава Agile методологија за управљање пројектима, која све више почиње да се примењује у модерним компанијама.