О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Жељко Кецман, дипл. економиста

консултант за управљање пословањем са више од 30 година искуства на менаџерским позицијама (– АСТРА БАНКА – Директор сектора; БКТВ – Извршни директор за финансије;  Штампа – Извршни директор за логистику; ЕУнет – Извршни директор за комерцијалне послове; Дивна вода – акционар и директор операција)

5 часова практичне обуке

Термин одржавања: 24.мај од 10­:00 до 14:15 часова

ТЕМЕ:

  1. Вођење посла – постављање приоритета и делегирање задатака
  2. Пословна организација, пословне процедуре и менаџмент – колегијум
  3. Промене – преузимање ризика и доношење одлука
  4. Награђивања – лидерство – квалитет запослених

На овој обуци полазници ће бити оспособљени да:

  • Успоставе добру организациону структуру
  • Ефикасно организују пословне процесе
  • Успешно управљају променама
  • Мотивишу, усмеравају и награђују запослене

Полазници који се пријаве за све модуле добијају попуст и плаћају целокупну котизацију 37.500,00 динара без ПДВ-а (уместо 46.800,00 динара без ПДВ-а)

Обука у најави

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

власницима привредних субјеката, директорима, руководиоцима на различитим нивоима и пословима одлучивања, предузетницима, као и другим особама које желе да унапреде знања и вештине за успешно руковођење пословним процесима

Циљ обуке

Овај модул део је специјалистичког програма “Како да развијете добар бизнис план и унапредите своје пословање” чији је циљ унапређење знања и развој вештина неопходних за целовито сагледавање пословања и побољшање истог

Јована Стаменковић

0113304570 jovana.stamenkovic@pks.rs