О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Жељко Кецман, дипл. економиста

консултант за управљање пословањем са више од 30 година искуства на менаџерским позицијама (АСТРА БАНКА – Директор сектора; БКТВ – Извршни директор за финансије;  Штампа – Извршни директор за логистику; ЕУнет – Извршни директор за комерцијалне послове; Дивна вода – акционар и директор операција)

30 часова практичне обуке

Трајање програма: од 17.05. до 07.06.2022. уторком и средом од 10­:00 до 14:15 сати

ТЕМЕ:

  • Модул 1 – АНАЛИЗА, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА (17.05. и 18.05.) – 10 часова

– зашто се прави план пословања – бизнис план – унапређење пословања

– како се прави план пословања – бизнис план

– дефинисање нових пословних идеја – предузетништво

– анализа тржишта, конкуренције и купаца

–  SWOT анализа – дугорочне конкурентске предности

– праћење промена и прилагођавање – анализа пословања

– пословне процедуре, култура пословања и доношење одлука

  • Модул 2 – ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА (24.05.)– 5 часова

– вођење посла – постављање приоритета и делегирање задатака

– пословна организација, пословне процедуре и менаџмент – колегијум

– промене – преузимање ризика и доношење одлука

– награђивања – лидерство – квалитет запослених

  • Модул 3 – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (31.05. и 01.06.) – 10 часова

пословни резултат, биланси, анализа трошкова и прихода

профит, капитал, дуговања, потраживања

– како да смањите трошкове, а да увећате приходе,

– приоритети и пропусти у раду директора

  • Модул 4 – ПРОДАЈА И МАРКЕТИНГ (07.06.)– 5 часова

логика и функција продаје и маркетинга – купац

производ/услуга-квалитет као приоритет и основна филозофија фирме,

планови продаје и контрола, организација продаје, продавци

КПИ – награђивање целе фирме

 

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:

  • Прецизно анализирају, постављају планове и циљеве и развију план пословања
  • Успоставе добру организациону структуру
  • Користе бизнис план као алат за планирање и проверу пословних идеја
  • Мотивишу, усмеравају и награђују запослене
  • Непрекидно размишљају о својим купцима

ПОЛАЗНИЦИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЕ ЗА СВЕ МОДУЛЕ ДОБИЈАЈУ ПОПУСТ и плаћају целокупну котизацију 37.500,00 динара без ПДВ-а (уместо 46.800,00 динара без ПДВ-а)

Обука у најави

Котизација: 37.500,00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату/сала на 6. спрату

Коме је намењена ова обука?

власницима привредних субјеката, директорима, руководиоцима на различитим нивоима и пословима одлучивања, предузетницима, као и другим особама које желе да унапреде знања и вештине за успешно руковођење пословним процесима

Циљ обуке

Циљ програма је унапређење знања и развој вештина неопходних за целовито сагледавање пословања и побољшање истог

Јована Стаменковић

0113304570 jovana.stamenkovic@pks.rs